5 สุดยอดพระเครื่องแห่งยุค เบญจภาคีพระเครื่องไทย

5 สุดยอดพระเครื่องแห่งยุค เบญจภาคีพระเครื่องไทย

5 สุดยอดพระเครื่องแห่งยุค เบญจภาคีพระเครื่องไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นด้วยเหตุที่ประเทศไทยของเราเป็นเมืองพุทธจึงมีการจัดทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นสิ่งแทนใจให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้า และ ขอบารมีของพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองปกปักรักษาตน จึงเกิดมาเป็นความเชื่อในเรื่องของพระเครื่องและวัตถุมงคลของไทยที่มีมูลค่า และพุทธคุณเป็นเลิศในปัจจุบัน แต่รู้กันหรือไม่ว่าในบรรดาพระเครื่องที่มีมากมายหลายคณาจารย์และหลายประวัติการจัดสร้างมีพระเครื่องอยู่ทั้งหมด 5 องค์ที่เป็นสุดยอดของพุทธคุณและยังมีราคาแพงที่สุดจนถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับที่เรียกว่า สุดยอดเบญจ ภาคี พระเครื่องไทย โดยประกอบไปด้วย 

นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ 

5 สุดยอดพระเครื่องแห่งยุค เบญจภาคีพระเครื่องไทย

สุดยอดเบญจภาคีพระเครื่องไทย 

  • พระสมเด็จ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่  

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ถือเป็นจักรพรรดิพระเครื่องของไทยถ้าหากองค์พระไม่มีการแตกหักเสียหายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นมีมูลค่าในการเช่าบูชากันสูงกว่า 100 ล้านเลยทีเดียว โดยพระสมเด็จ วัดระฆังนั้นผู้จัดสร้างคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรมรังษี) เป็นผู้จัดสร้างขึ้น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 และรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบัน ด้วยมูลค่าการเช่าหาที่มีราคาสูงนั้นทำให้มีพระปลอมหรือมีการทำล้อพิมพ์เยอะมาก หากจะเช่าหานั้นต้องดูให้ดีๆ และยังมีความเชื่ออีกว่า พระสมเด็จมีพุทธคุณรอบด้าน แคล้วคลาดปลอดภัยและยังมีโชคลาภอีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันความต้องการเช่าหาบูชาก็ยังคงสูงอยู่เช่นเดิม 

  • พระนางพญา พิษณุโลก    

พระนางพญาเป็นพระที่มีการจัดสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงจัดสร้างเพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเวลานั้นๆรวมไปถึงยังส่งมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญในยามศึกยามสงครามอีกด้วยซึ่งพระนางพญานั้นกรุแตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกแล้วมีการปรับพื้นดินในบริเวณวัดนางพญาเพื่อต้อนรับทำให้พระนางพญากรุแตกออกมา พุทธคุณนั้นจะเน้นในเรื่องของป้องกันภยันตรายไม่ให้มีสิ่งร้ายๆเข้ามาแผ้วพาล รวมไปถึงอยู่ยงคงกระพัน เกิดความเป็นเมตตามหานิยม ในปัจจุบันค่านิยมยังจัดอยู่ในพระเครื่องที่แพงที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทย

  • พระรอด ลำพูน  

พระรอดลำพูนเป็นพระที่ถูกจัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี  สันนิษฐานว่าเรียกตามชื่อฤาษีผู้ที่สร้างพระชื่อว่า พระฤาษีนารทะ หรือ พระฤาษีนารอด หรืออีกนัยหนึ่งนั้นพระรอดเรียกตามชื่อพระพุทธรูปศิลาที่ถูกประดิษฐานอยู่ในวัดมหาวันที่ชาวบ้านนั้นนิยมเรียกขานกันว่า พระรอดหลวงหรือแม่พระรอด หรืออีกชื่อคือพระพุทธสิขีปฏิมา มีหลักฐานว่าผู้ที่อัญเชิญพระประธานองค์นี้มาคือพระนางจามเทวี กษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรหริภุญไชย การขุดค้นพบพระรอดนั้น มีการค้นพบตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ 5 ซึ่งเกิดจากการพังทลายของเจดีย์วัดมหาวันทั้งวัดจึงได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์วัดมหาวันขึ้นมาใหม่ทำให้มีการค้นพบพระรอดในเจดีย์นั่นเอง และยังเชื่อกันว่าพระรอดเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณไปในทางแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ความนิยมเช่าหาบูชากันแพงที่สุดนั้นมีมูลค่าหลักสิบล้านขึ้นไป

  • พระซุ้มกอ หรือ พระกำแพงทุ่งเศรษฐี กำแพงเพชร   

พระซุ้มกอมีตำนานการปรากฏชัดในจารึกบนแผ่นลานเงินในเจดีย์องค์ที่ใหญ่ที่สุดของวัดพระบรมธาตุเมืองนครชุม ทำให้เราทราบว่าผู้ที่เป็นคนจัดสร้างพระซุ้มกอคือ พระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริย์แก่งกรุงสุโขทัย เมื่อครั้งทรงดำรงพระยศผู้ครองเมืองชากังราวในฐานะเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัย เมื่อครั้งอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี มีความเชื่อกันว่าพุทธคุณของพระซุ้มกอนั้นเด่นไปในทางโชคลาภ เมตตามหานิยม ใครที่มีไว้แล้วจะร่ำรวยคำนี้คงไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดเพราะหากมีแล้วขยันทำงานพุทธคุณขององค์พระจะทำให้เป็นเศรษฐีแต่ถ้าหากปล่อยพระองค์นี้ไปก็ได้เงินเท่ากับเศรษฐีย่อมๆเลยทีเดียว 

  • พระผงสุพรรณ   

พระผงสุพรรณ เป็นพระผงที่ถูกจัดสร้างขึ้นในสมัยอู่ทอง สันนิษฐานราวๆปี พ.ศ.1890 โดยสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่ 1 ค้นพบครั้งแรกนั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นพระเครื่องที่ถูกบรรจุอยู่ในกระวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อกันว่ามีอานุภาพมากอธิษฐานสิ่งใดจักได้ตามใจนึก

สรุป 

พระเครื่องในกลุ่มของเบญจ ภาคี สุดยอดพระเครื่องไทยนั้นนอกจากค่านิยมในเรื่องของราคาที่แพงที่สุดและมีคุณค่าทางพุทธคุณที่สุดแล้วนั้น ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย  หากจะมีไว้ในครอบครองต้องเป็นผู้มีบุญบารมีแน่นอน

ก่อนจากกันวันนี้ ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยว โชคลาภ ให้ท่านได้อ่าน