ไถ่ชีวิตโคกระบือ บุญใหญ่ชีวิตดี

ไถ่ชีวิต โคกระบือ บุญใหญ่ชีวิตดีการไถ่ชีวิตโคกระบือทำไปเพื่ออะไรแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตวันนี้มาหาคำตอบกันครับ

สำหรับวันนี้ขอแนะนำ เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ นงน้อย.com

ความเชื่อ เรื่อง ไถ่ชีวิต โคกระบือ

โคกระบือ หรือก็คือ วัวและควายตามภาษาชาวบ้านนั่นเอง ส่วนการไถ่ชีวิต โคกระบือเป็นการทำบุญที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกันในปัจจุบันเพราะถือว่า โคกระบือนั้นเป็นสัตว์ใหญ่ และยิ่งเห็นเวลาที่สัตว์เหล่านี้โดนขังไว้บนรถแล้วกำลังจะนำไปที่โรงฆ่าสัตว์ โคกระบือหรือสัตว์ต่างๆจะรู้ทันทีบางตัวถึงกับน้ำตาไหล บางตัวพยายามกระโดดลงจากรถจนขาแข้งหักก็มี ตามความเชื่อในเรื่องกฏแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิดนั้น ผู้ที่เกิดเป็นโคกระบือ เคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อน เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ ก็เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เป็นนายจ้างที่เอาเปรียบลูกน้องทำนาบนหลังคน ทุจริตการค้า โกงตาช่าง หลอกลวงทรัพย์สินเงินทองชาวบ้าน กู้หนี้ยืมสินแล้วไม่คืน ซื้อขายไม่ยุติธรรม จึงเป็นเหตุให้ต้องมาเกิดเป็นวันเป็นควาย ถูกใช้แรงงานและถูกฆ่าเอาเนื้อหนังเพื่อชดเชยกรรมที่ได้ก่อไว้ในชาติก่อนๆนั่นเอง

ผลบุญจากการไถ่ชีวิต โคกระบือ

การที่เราได้ปล่อยสัตว์นั้นจะส่งผลให้ตัวเราพ้นเคราะห์หลุดพ้นจากบ่วงกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร จะมีอายุที่ยืนยาว การปล่อยโคกระบือนั้นนิยมทำกันในปีชงเพื่อเป็นการแก้กรรมและแก้ปีชงผ่อนหนักให้เป็นเบาอีกด้วย 

ไถ่ชีวิตโคกระบือ บุญใหญ่ชีวิตดี - ล็อตโต้สด59

Multiple breeding cows in a fram, which has sunlight and ventilation, concept to agriculture and livestock

คำอธิษฐานในการไถ่ชีวิต โคกระบือ

 หลังจากที่ท่านทั้งหลายไปไถ่ชีวิตสัตว์เหล่านั้นมาจากโรงเชือด โรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ต่างๆแล้วนั้น ให้นำไปยังที่ท่านสามารถเชื่อใจได้ ว่าสัตว์เหล่านั้นที่ท่านไถ่มาจะไม่ถูกฆ่าอีก เช่น มูลนิธิไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อการกุศล เป็นต้น ก่อนที่จะมอบโคกระบือให้สถานที่นั้นๆที่ท่านได้ทำบุญให้กล่าวดังนี้ กราบพระก่อน บทบูชาพระรัตนตรัย “อะระหังสัมมาสัมพุทโธ พุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) ท่องจนจบ” ตามด้วย นะโม 3 จบ จากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆพร้อมกล่าวคำให้ทานชีวิตโคกระบือดังนี้ “อิมานิ มะยังภันเต มหาทานะ มะหิงสะคาวี ชีวิตานิ สัปปะริวาราณิ ภิกขุสังฆัสสะโอโณชะยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิมหาทานะมะหิงสะคาวีชีวิตตานิสัปปะริวาราณิปฏิคันหาตุ มหากุสะลายะอัมหากังฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ขอให้ทานที่ข้าพเจ้าได้กระทำในการไถ่ชีวิตพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบว่าข้าพเจ้า (บอกชื่อ)ได้ไถ่ชีวิตโคกระบือเหล่านี้ให้พ้นจากการถูกฆ่าถูกขายตลอดชีวิตเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมด้วยญาติมิตรสนิทกัน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อันตรายทั้งปวง และ ให้มีความสุขความเจริญ ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ตลอดกาลนานเทอญ

ใจเป็นสุข ชีวิตดีๆย่อมตามมา

เมื่อตัวท่านได้ทำบุญปล่อยสัตว์ไปแล้วไม่ใช่แค่เพียงบุญกุศลเท่านั้นที่จะเข้ามาหาท่าน ความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญเองก็จะเข้ามาทำให้ท่านจิตใจสงบเป็นสุขเช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสควรไปไถ่มาจากหน้าโรงเชือดจะดีกว่าเพราะในปัจจุบัน การทำบุญบริสุทธิ์ที่ปราศจากธุรกิจบุญนั้นมีน้อยมากแล้ว

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ เรื่องการทำบุญ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกมากมายที่ ท่านสามารถติดตามและศึกษาจากเว็บนี้ได้เลย