เผยเคล็ดคาถา บูชาพระแม่ธรณี และวิธีการไหว้ขอพร

เผยเคล็ดคาถา บูชาพระแม่ธรณี และวิธีการไหว้ขอพร

เผยเคล็ดคาถา บูชาพระแม่ธรณี และวิธีการไหว้ขอพร รู้หรือไม่ว่า ทำไมเมื่อทำบุญเสร็จแล้วต้องกรวมน้ำลงในดิน เหตุที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่า การกรวดน้ำลงในดินนั้นถือเป็นการส่งบุญอธิษฐานบุญไปให้แก่คนที่เราต้องการจะให้โดย มีพระแม่ธรณีเป็นพยาน แล้ว พระแม่ธรณีคือใคร สำคัญอย่างไร และวิธีการไหว้ขอพรบูชาพระแม่ธรณีอย่างไรวันนี้ เรามีคำตอบมาฝากครับ

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

 

พระแม่ธรณีคือ   

พระแม่ธรณี พระธรณี หรือ พระศรีวสุนะรา เป็นเทพเจ้าหรือเทพีแห่งผืนดินทั้งหลาย ในตำนานความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู และ ศาสนาพุทธซึ่งมีรากฐานมาจากศาสนาพราหมณ์ นั่นเอง มีการสันนิษฐาน แนวคิดในเรื่องการบูชาเทพเจ้าแห่งผืนดิน หรือพระแม่ธรณีนี้ มีต้นกำเนิดมาจากการบูชาพระแม่ปฤธวีในศาสนาฮินดูตั้งแต่ยุคพระเวทและในลำดับต่อมานั้นได้วิวัฒนาการมาเป็นแนวคิดความเชื่อในเรื่องของพระภูเทวี ในฐานะชายาองค์ที่สองของพระวิษณุต่อมานั้นก็ได้วิวัฒนาการมาในพระพุทธศาสนา ในตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะตรัสรู้ พญามารได้นำกองทัพมาเต็มอัตราศึกเพื่อที่จะมาขัดขวางการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพญามารได้ขี่ช้างคิริเมขล์สูงถึง 150 โยชน์เนรมิตแขนพันแขน เสียงกองทัพพญามาร มาในที่นั้น เหล่าเทวดาต่างหลีกหนีไปด้วยความกลัว พญามารจึงตรัสแก่พระพุทธเจ้าว่าให้ลุกออกจากบัลลังก์ของเรา ถ้าหากไม่หนี จะใช้กำลังทำให้พระพุทธเจ้าลุกหนี แต่พระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงบารมีที่บำเพ็ญมาถึง 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ทำให้ไม่ได้หวั่นเกรงใดๆ และตอบพญามารไปว่าที่ตรงนี้คือที่ของเรา พญามารจึงถามว่า ผู้ใดเป็นพยานให้ท่านได้บ้างเล่า พระแม่ธรณี จึงปรากฏขึ้นมาตรงด้านหน้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วบอกว่าเราเป็นพยาน จากนั้นจึงบีบมวยผมของตนและ น้ำในมวยผมซึ่งก็คือบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรมาตลอดนั้น ไหลออกมาจนท่วมกองทัพพญามารจนพญามารต้องยอมแพ้และหนีไป นั่นคือเรื่องราวก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

เผยเคล็ดคาถา บูชาพระแม่ธรณี และวิธีการไหว้ขอพร

พระแม่ธรณี ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์

พระแม่ธรณีไม่มีการปรากฏพระนามในงานเขียนยุคแรกของพระพุทธศาสนาเช่น คัมภีร์พระไตรปิฎก และ อรรถกถา ในตอนมารวิชัย แต่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการกล่าวถึงพระแม่ธรณีในตอนมารวิชัย นั้นคือ ลลิตวิสตระ ในศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งมีการแต่งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8 หรือ 800 ปี หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว และ ในศิลปะอินเดียของรางวงศ์คุปตะ ก็มีปรากฏการสร้างพระแม่ธรณีในรูปของสตรีนั่งอยู่ในวันที่พระพุทะเจ้าตรัสรู้ ส่วนคติการบีบมวยผมของพระแม่ธรณีนั้นพบได้เพียงในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไม่มีหลักฐานว่าความเชื่อเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด

การขอพร และ การบูชาพระแม่ธรณี 

การบูชา พระแม่ธรณีนั้น มีความเชื่อกันว่า พระแม่ธรณีเป็นเทพและสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เปรียบได้ดุจดั่งมารดาผู้หล่อเลี้ยงและค้ำจุนโลก ถ้าหากมีการตั้งรูปพระแม่ธรณีด้านหน้า อาคาร สำนักงาน ออฟฟิต สถานที่ทำงาน เชื่อกันว่า จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ การค้าการขาย และความร่มเย็นเป็นสุข หากจะขอพรพระแม่ธรณี ต้องธูป 21 ดอก หรือ 16 ดอกก็ได้ พร้อมเทียน 1 เล่ม พวงมาลัยมะลิ 1 พวง มะพร้าวอ่อน 1 ลูก ส้ม 4 ลูก กล้วยน้ำว้าสุข 1 หวี สัปปะรด 1 ลูก น้ำมันพืช 12 ขวด พุทราสด 9 ลูก จากนั้น ให้สวดคาถาบูชา พระแม่ธรณี ดังนี้

  • ตั้งนะโม 3 จบ
  1. สวดบทบูชา ว่า โอม นะมัสนะ มาตา หะเร หะเรนะ ตัสสะ มาตา ยะ ทั้งหมด 9 จบ
  2. ตั้งจิตอธิษฐาน ว่า ข้าพเจ้าชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)…………………ขอนอบน้อมกราบไหว้บูชาองค์พระแม่ธรณีที่ได้สถิตอยู่ ณ ที่แห่งหนตำบลนี้ ด้วยจิตที่ศรัทธา ของพระองค์โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวของลูกให้พ้นจากทุกข์โศก โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้แผ้วพาล การงานให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง เสนียดจัญไรทั้งหลายอย่าได้มากล้ำกลายลูกและครอบครัวอีก ตลอดไปและหากคิดหวังสิ่งใดขอให้แม่ช่วยให้สมปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ 

สรุป

พระแม่ธรณีเป็นเทพแห่งผืนดินที่มีความเมตตาสูงมากไม่ว่าจะอธิษฐานหรือฝากบุญใดๆ ย่อมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากทำสิ่งใดแล้วติดขัดลองขอพรพระแม่ธรณีดู สิ่งที่ติดขัดจะคล่องตัวทันที

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ตำนาน ความเชื่อ และโชคลาภอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้