เปิดตำนาน พระนางจามเทวีและผาสามเงา 

เปิดตำนาน พระนางจามเทวีและผาสามเงา 

จังหวัดตากนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องของธรรมชาติที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ภูเขา ดอยต่างๆ ในอำเภอสามเงายังมีภูเขาที่มีขนาดใหญ่ระหว่างภูเขาจะมีการเจาะช่อง เพื่อวางประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองไว้ นั้นก็คือ “ผาสามเงา” ผาแห่งนี้มีตำนานเรื่องราวของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เรื่องราวของตำนานจะกล่าวว่าอย่างไรนั้น ในบทความนี้มีคำตอบ

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

ผาสามเงา

ผาสามเงามีจุดเด่นอยู่ที่เขาขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาริมหน้าผาจะมีการเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในตัวภูเขาเรียงต่อกัน 3 ช่อง ซึ่งในแต่ละช่องนั้นเป็นที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองไว้ ด้วยความที่ภูเขามีขนาดใหญ่ ทำสามารถมองเห็นได้แต่ไกลจากอำเภอสามเงา จนชาวบ้านพากันเรียกติดปากว่า “ผาสามเงา” และสามารถเดินขึ้นบันไดไม้เพื่อไปนมัสการพระพุทธรูปเหล่านี้ได้

 

พระนางจามเทวี

พระนางจามเทวี ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย อันเป็นอาณาจักรโบราณในภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบัน พระนาง จามเทวีเป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงามจนไม่มีหญิงใดเทียบเทียมพระองค์ได้ ชาติกำหนดของพระนาง จามเทวีมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยอิงจากทั้งตำนาน พงศาวดารและหลักฐานอื่น บางสำนวนก็กล่าวว่าพระนาง จามเทวีเป็นชาวหริภุญไชยมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งพระนางเป็นบุตรีของคหบดีอินตา และได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ในปัจจุบันชื่อว่าหมู่บ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อีกทั้งยังได้กล่าวว่าพระนางจาม เทวีเมื่อแรกประสูติไว้ว่าตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง พ.ศ. 1176 เวลาจวนจะค่ำ แต่บางสำนวนก็กล่าวว่าพระนาง จามเทวีเป็นพระราชธิดาแห่งกรุงละโว้ ได้เดินทางพร้อมพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฏกและช่างที่มีฝีมือหลากหลายประเภท 500 คน จากเมืองละโว้ สู่นครหริภุญไชย บางตำนานก็กล่าวว่าเมื่อพระนาง จามเทวีมีอายุ 3 ปี มีนักยักษ์มาโฉบพระนางบินขึ้นท้องฟ้า แต่เมื่อสุเทวฤๅษีที่กำลังบำเพ็ญตบะเห็นเข้า ท่านได้แผ่เมตตาให้นกยักษ์ตัวนั้นปล่อยพระนางลงมา แล้วท่านก็ได้รับพระนางเป็นบุตรบุญธรรม และได้ตั้งชื่อให้ว่า นางวี  ท่านสุเทวฤๅษีได้ทำการตรวจสอบดวงชะตาของพระจามเทวี  จึงได้ทราบว่าพระนางเป็นผู้ที่มีคุณธรรมปละบุญบารมีสูง มีวาสนาจะได้เป็นจอมกษัตริย์ ปกครองบ้านเมืองอันใหญ่โตทำให้เมืองเจริญรุ่งเรื่องในภายภาคหน้า ท่านฤๅษีจึงได้เลือกเมืองละโว้ที่ในขณะนั้นมีราชสำนักที่เจริญรุ่งเรื่องที่สุด จากนั้นก็ได้ส่งพระนางไปที่ราชสำนักเพื่ออภิเษกขึ้นเป็นเชื้อพระวงค์

เปิดตำนาน พระนางจามเทวีและผาสามเงา 

ตำนานจามเทวีและผาสามเงา

ตำนานได้กล่าวว่าเมื่อพุทธศตวรรษที่ 10 เมืองตากได้เสื่อมอำนาจลง กษัตริย์แห่งเมืองตาก พระยากาฬวรรษดิส ผู้เป็นเชื้อสายของผู้อพยพมาจากตอนใต้ เพื่อหนีการรุกรานจากจีน ท่านได้พาผู้คนอพยพไปสร้าง ราชธานีที่เมืองละโว้ทางตอนใต้ของเมืองตาก พงศาวดารเมืองเหนือได้กล่าวว่า พระนาง จามเทวีพระราชธิดาของพระยากาฬวรรษดิสได้สมรส กับกษัตริย์มอญ จากนั้นทรงเสด็จมาปกครองเมืองหริภุญไชยหรือเมืองลำพูนในปัจจุบัน โดยทางชลมารค เมื่อเดินทางมาถึงเมืองตากบริเวณหน้าผาก็ได้เกิดความมหัศจรรย์ มีพายุใหญ่พัดกระหน่ำจนเรือ ไม่สามารถแล่นทวนกระแสน้ำได้ พระนาง จามเทวีและคณะจึงต้องแวะพักริมน้ำปิงนาน 3 วัน ฝนที่โหมกระหน่ำก็ยังไม่หยุดตก พระนางจึงตั้งสัตยา อธิษฐานว่า หากนางจะได้ขึ้นครองราชย์เมืองหริภุญไชย ขอให้ฝนฟ้าเป็นใจทำให้พายุนี้หายไป เมื่อสิ้นคำอธิษฐานฝนที่ตกหนักก็หยุดลงและปรากฏเงาพระพุทธรูป ที่หน้าผาริมฝั่งน้ำปิงแห่งนั้น พระนาง จามเทวีจึงได้สร้างพระพุทธรูปประดิษฐานไว้บนเชิงเขาแห่งนั้น และให้ชื่อว่า “ผาสามเงา” ภายหลังด้านตรงข้ามของหน้าผาได้มีรูปปั้นของพระนาง จามเทวี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในตำบลย่านรี อำเภอสามเงา โดยแต่ละช่องของภูเขาจะประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่องละ 1 องค์

 

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดตาก ใช้เส้นทางเจดีย์ยุทธหัตถี-เขื่อนภูมิพล หมายเลข 1107ผ่านทางแยกไปเจดีย์ยุทธหัตถีระยะทาง 25 กิโลเมตร หรือถ้าใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 จะมีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพลไปประมาณ 10 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอสามเงา ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง จะสามารถมองเห็นผาสามเงาได้

 

สรุป

 เปิดตำนาน พระนาง จามเทวีและผาสามเงา เป็นตำนานที่เมื่อในอดีตพระนาง จามเทวีได้เดินทางผ่านมายังเขาแห่งนี้ และได้เกิดฝนพายุขึ้นนานหลายวัน พระนางจึงอธิฐานทำให้ฝนหยุดตก และได้ปรากฏเงาพระพุทธรูป พระนาง จามเทวีจึงได้สร้างพระพุทธรูปประดิษฐานไว้บนเชิงเขาแห่งนั้น และให้ชื่อว่า “ผาสามเงา” จนมาถึงปัจจุบัน

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ตำนาน ความเชื่อ และโชคลาภอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้