เทวดาประจำวันเกิดของเราคือองค์ใด

เทวดาประจำวันเกิดของเราคือองค์ใด

เทวดาประจำวันเกิดของเราคือองค์ใด  หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเราทุกคนล้วนมีเทวดารักษา ตั้งแต่เกิดมา แล้วเทวดาประจำวันเกิดของเราคือองค์ไหน ติดตามได้จากบทความครับ

นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ

เทวดาประจำวันเกิด

เทวดา ประจำวันเกิดนั้น มีคติความเชื่อมาจากศาสนาฮินดู เป็นหลักโหราศาสตร์ที่ศาสนาฮินดูใช้กันเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป ไทยรับเข้ามาปรับเปลี่ยนผสมผสานจนเป็นโหราศาสตร์ไทยในปัจจุบัน โดยเทวดา ประจำวันเกิดนั้น มีด้วยกันทั้งหมด 8 องค์ดังนี้

  • วันอาทิตย์ 

มีพระสุริยะเทพบุตร หรือ พระอาทิตย์ เป็นเทวดาประจำวัน ตามความเชื่อและตำราที่สืบต่อกันมากล่าวว่า พระอาทิตย์ถูกสร้างโดยพระศิวะผู้เป็นมหาเทพ ได้นำไกรสรราชสีห์จำนวน 6 ตัว มาบดละเอียด แล้วจึงนำผ้าสีแดงมาห่อไว้จากนั้นปะพรมด้วยน้ำอำมฤตจนกลายมาเป็นสุริยะเทพบุตรมีกายสีแดงทรงราชสีห์ 

คาถาบูชาพระอาทิตย์ : อะวิชสุนุตสานุสติ (สวด วันละ 6 จบ)

  • วันจันทร์ 

มีพระจันทะเทพบุตร หรือ พระจันทร์มีลักษณะ เป็นชายหนุ่มรูปงามกายสีออกเป็นสีขาวนวลทรงม้าเป็นพาหนะ ตามตำนานความเชื่อกล่าวว่าพระจันทร์ ถูกสร้างขึ้นมาจากการที่พระศิวะมหาเทพนั้นได้ทรงนำนางอัปสร 15 องค์บดป่นเป็นผง แล้วห่อผ้าสีขาวนวลจากนั้นนำผ้าสีขาวมาห่อแล้วประพรมน้ำอมฤต แล้วเสกให้เป็นพระจันทร์ 

คาถาบูชาพระจันทร์ : อิระชาคะตะระสา ( สวดวันละ 15 จบ )

  • วันอังคาร 

มีพระภุมมะเทพบุตร หรือ พระอังคาร ตามตำนานกล่าวว่า พระศิวะทรงนำกระบือจำนวน 8 ตัวบดเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีชมพูเข้มแล้วจึง ประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงเกิดเป็นพระอังคาร มีพระวรกายเป็นสีชมพู ทรงกระบือ 

คาถาบูชาพระอังคาร: ติหังจะโตโรถินัง (สวดวันละ 8 จบ)

  • วันพุธ กลางวัน  

มีพระวุธะเทพบุตร หรือ พระพุธ เป็นเทวดา ประจำวันเกิด ตามตำนานกล่าวว่า พระศิวะได้นำเศียรช้าง 17 เชือก บดแล้วนำผ้าสีเขียวมาห่อจากนั้นพรมน้ำอมฤตจึงเกิดมาเป็นพระพุธ มีลักษณะ พระวรกายสีเขียวทรงคชสารหรือทรงช้างเป็นพาหนะนั่นเอง

คาถาบูชาพระพุธ : ปิสัมระโลปสัตพุท (สวดวันละ 17 จบ)

  • วันพุธกลางคืน 

มีพระอสุรินทรราหูเทพบุตร หรือ พระราหู เป็นเทวดาประจำตัวของชาวพุธกลางคืน ตามความเชื่อกล่าวว่า พระศิวะมหาเทพได้นำหัวกะโหลกของผีโขมดผีไพร จำนวน12 หัว บดละเอียดแล้วจึงห่อด้วยผ้าสีดำ พรมด้วยน้ำอมฤต จึงเป็นพระราหู

คาถาบูชาพระราหู : คะพุทปันทูทัมวะคะ (สวดวันละ 12 จบ)

เทวดาประจำวันเกิดของเราคือองค์ใด - ล็อตโต้สด59

  • วันพฤหัสบดี 

มีพระคุรุเทพบุตร หรือ พระพฤหัสบดี เป็นเทวดาประจำวัน ตามความเชื่อนั้น พระพฤหัสบดี เป็นครูของเหล่าเทวดากำเนิดขึ้นมาจาก พระอิศวรได้นำพระฤาษี จำนวน 19 ตนมาป่น ห่อด้วยผ้าเหลืองส้ม แล้วจึงประพรมด้วยน้ำอมฤต เกิดเป็น พระพฤหัสบดี มีพระวรกายสีส้มทอง นุ่งห่มแบบฤาษีทรงมฤค หรือกวางเป็นพาหนะ

คาถาบูชาพระพฤหัสบดี : ภะสัมสัมวิสะเทภะ (สวดวันละ 19 จบ)

  • วันศุกร์ 

มีพระศุกราจารย์ หรือ พระศุกร์ ตามความเชื่อนั้น พระศุกราจารย์เป็นครูของพวกอสูร เกิดมาจากพระศิวะได้ทรงนำโค 21 ตัว มาบดเป็นผงห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อนแล้วพรมน้ำอมฤต เกิดเป็นพระศุกร์ มาพระวรกายเป็นสีฟ้าอ่อนทรงเครื่องอย่างฤาษี ทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะ

คาถาบูชาพระศุกร์ : วาโธโนอะมะมะวะ (สวดวันละ 21 จบ)

  • วันเสาร์ 

มี พระสุระเทพบุตร หรือ พระเสาร์ เป็นเทวดาประจำวันเสาร์ พระศิวะได้นำหัวเสือ 10 หัวมาบดแล้วนำผ้าสีดำมาห่อ พรมด้วยน้ำอมฤตจึงเกิดเป็นพระเสาร์ มีพระวรกายสีดำคล้ำ ทรงเสือเป็นพาหนะ 

คาถาบูชาพระเสาร์ : โสมาณะกะริถาโธ (สวดวันละ 10 จบ)

บูชาเทวดาตามวันเกิดแล้วจะส่งผลอย่างไร

ตามความเชื่อแล้วถ้าหากท่านทั้งหลาย สวดคาถาบูชาเทวดาตามวันเกิดของท่านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะส่งผลให้ไม่ว่าท่านจะทำการสิ่งใดจะไม่ติดขัดจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะเทวดาจะช่วยเหลือท่านนั่นเองครับ

ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ท่านสามารถติดตาม ที่เว็บนี้