หลวงปู่จื่อ พระเกจิดังวัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ

หลวงปู่จื่อ พระเกจิดังวัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ

หลวงปู่จื่อ พระเกจิดังวัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ พระเกจิผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศ และ พระเกจิผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาวบ้านหนองบัวระเหว และชาวจังหวัดชัยภูมินานัปประการ ในสมัยก่อนพื้นที่หนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่แห้งแล้ง การจะเพาะปลูกสิ่งใดนั้น เป็นไปได้ยากเพราะขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก จนมีพระเกจิรูปหนึ่ง เดินทางมาปักกลดและสร้างวัด อีกทั้งยังสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มกำลัง จนผู้คนขนานนามพระรูปนี้ว่า เทพเจ้าแห่งสายน้ำ ซึ่งพระรูปนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะ อุดมพร จังหวัดชัยภูมิ 

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

ประวัติ หลวงปู่จื่อ  

หลวงปู่จื่อ  พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะ อุดมพร จังหวัดชัยภูมิ ชาติกำเนิดของท่านนั้นเกิดในครอบครัวที่ยากจนบิดาของท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีชื่อว่านายฮอ แว่จึง ส่วนมารดาเป็นคนไทยชื่อว่านางพี เฉลียวดีท่านจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้ออกมาช่วยที่บ้านทำงาน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นท่านได้อาศัยความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าของท่าน เข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานคร โดยท่านได้ทำงานในร้านก่อเกียรติซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในสมัยนั้น เมื่อท่านใช้ชีวิตทางโลกถึงจุดอิ่มตัวแล้วท่านได้หันหน้าหาความสงบในร่มกาสาวภักดิ์ เมื่อบวชแล้ว ท่านได้ไปขอฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต หรือ วัดดูน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากหลวงปู่ผางแล้ว ท่านจึงได้ออกธุดงค์เพื่อแสวงหาความสงบทางธรรม โดยท่านได้เดินธุดงค์ไปตามแม่น้ำชี ทำให้ท่านได้ทราบถึงภูมิประเทศ แหล่งน้ำ และ ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านในเขตลุ่มน้ำชีเป็นอย่างดี ในปี พุทธศักราช 2523 ขณะนั้นท่านได้เดินทางมาปักกลดนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ ณ บริเวณวัดเขาตาเงาะ อุดมพร ในปัจจุบัน ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค ตัวท่านซึ่งเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้นจึงคิดที่ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ ลำเชียงทา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำชี โดยการทำเขื่อนกั้นน้ำเพื่อกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ท่านจึงได้นำชาวบ้านและพระภิกษุร่วมกันสร้างเขื่อดินขึ้นมา ทำให้ ชาวอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้มีแหล่งน้ำที่ไว้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค เมื่อ ข่าวพูดกันปากต่อปากของชาวบ้านแว่วไปถึงชาวตำบลอื่น ก็มีผู้มานิมนต์ขอให้หลวงปู่ช่วยเป็นหัวแรงสร้างเขื่อน ให้ด้วย ด้วยความเมตตาท่านก็มิได้ปฏิเสธ จนในปัจจุบันท่านสร้างสาธารณูปโภค ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คน หลายร้อยโครงการ ถึงแม้ท่านจะมีเพียงแค่บาตรใบเดียวเท่านั้น และเมื่อปีพุทธศักราช 2564 ที่ผ่านมา ท่านได้รับการเลื่อนสมศักดิ์เป็น พระราชภาวนาวชิรคุณ แต่ท่านไม่ได้ยึดติด ต่อทรัพย์และศักดิ์ที่คนต่างมอบให้ท่านแต่เช่นใดท่านก็ยังคงวิปัสนากรรมฐาน และทำกิจของสงฆ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด 

หลวงปู่จื่อ พระเกจิดังวัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ

โอวาทธรรม หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะอุดมพร จังหวัดชัยภูมิ

เทพแห่งสายน้ำ องค์นี้มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่เยอะแยะและท่านจะคอยสอนลูกศิษย์ เช่น 

  1. ให้วางความตาย อย่าเสียดายความมี เป็นการสอนให้ไม่ยึดติดกับลาภยศสรรเสริญ เพราะความตายต้องมาเยือนเราทุกคน ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ 
  2. ความอิจฉาคนอื่นนั่นล่ะทุกข์ใหญ่มันคอยระแวงอิจฉาริษยาอาฆาตความดีของผู้อื่น เขาจะเฮ็ดดี(ทำดี)ก็ติ เขาจะสร้างบุญก็นินทา พอเขาพลาดมาตัวอิจฉามันก็เหยียบเขานี่ล่ะคนเนาะคนถ้าบ่(ไม่)พยายามขัดถูตัวอิจฉาออกจากจิตจากใจมันทุกข์ถึงวันตายเนาะ
  3. ผู้ใฝ่ธรรมะมีมาก แต่ ผู้รู้ธรรมะมีน้อย ผู้รู้ธรรมะมีมาก แต่ ผู้ปฏิบัติธรรมมีน้อย ผู้เข้าถึงธรรมมีมาก แต่ ผู้แตกฉานในธรรมมีน้อย ผู้แตกฉานในธรรมมีมาก แต่ ผู้ลดละวางในธรรมย่อมน้อยกว่า เฮา(เรา)หละพากันเข้าถึงพระธรรมมากน้อยเพียงใดเร่งพิจารณาจิตตัวเองให้ดีเด้อลูกหลานเอ้ย

สรุป

หลวงปู่จื่อ  เทพเข้าแห่งสายน้ำ วัด เขาตาเงาะอุดมพร จังหวัดชัยภูมิท่านนี้ จึงเป็นพระสุปฏิปันโณที่น่าไปกราบสักครั้ง และยังครองธาตุขันธ์อยู่ในปัจจุบัน

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ตำนาน ความเชื่อ และโชคลาภอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้