ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ คืออะไร มีไว้ทำไม?

ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ คืออะไร มีไว้ทำไม?

ถ้าพูดถึงคำว่าบ้าน ไม่ว่าบ้านจะมีขนาดใหญ่โต หรือ ขนาดเล็ก แต่สิ่งที่เรามักคำนึงถึงคือความสงบร่มเย็นต่อการอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นๆ โดยในความเชื่อทางศาสนาพุทธนั้น บ้านหนึ่งหลังควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยป้องกันปกปักรักษา ผู้ที่อาศัยภายในบ้านจากสิ่งช่วยร้ายต่างๆ ซึ่งหมายถึง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ประจำบ้าน ที่จะคอยรักษาความสงบภายในบ้าน เสริมสิริมงคล และเพิ่มบารมี โชคลาภ

ความเชื่อเรื่อง ศาลพระภูมิเจ้าที่

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

 

ที่มาของศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิ

1. ศาลเจ้าที่ 

      เป็นศาลที่ตั้งขึ้นเพื่ออัญเชิญเจ้าที่เดิม ที่มีอยู่แล้ว ประจำอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนเราจะเข้ามาอยู่อาศัย โดยเราอาจจะเป็นผู้เข้ามาอาศัยใหม่ หรือเป็นผู้ที่ซื้อที่มาใหม่

ก็ได้มีการสร้างศาลสำหรับเจ้าที่เดิมอยู่ เพื่อให้ท่านได้มาพักอาศัยและดูแลรักษาผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้บนที่ดินของท่านอยู่ และเพื่อผู้อาศัยได้ไหว้ศาลต่อไป

2. ศาลพระภูมิ 

      ศาลที่ไว้สำหรับพระชัยมงคล ซึ่งผู้ที่กราบไว้พระชัยมงคลนั้นจะนำมาถึงความหน้าที่การงาน การเรียน และการเงินต่างๆ จะไม่มีปัญหาและติดขัดในชีวิต

ทั้งนี้เพราะท่านเป็นเทพ ไม่ใช่วิญญาณทั่วไปที่ประจำในแต่ละพื้นที่และเวลาไหว้ศาลพระภูมิ ท่านจะอำนวยพรต่างๆเพื่อให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นศุกร์

 

ขั้นตอนการไหว้บูชา ศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่

 1. ของไหว้ศาลพระภูมิ

1.1 ของคาว ข้าวสุก แกงจืด เนื้อสัตว์ หมู ไก่ กุ้ง จัดวางอย่างสวยงาม

1.2 ของหวาน ของหวานไทย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง นม มะพร้าวน้ำหอมอ่อน 

1.3 ผลไม้มงคล  กล้วย ส้ม แอปเปิล ลิ้นจี่ ทับทิม ลูกพลับ สาลี่

1.4 ใช้ธูป 9 ดอก จุดบูชาไหว้ศาลพระภูมิ บูชาผู้มีพระคุณ รุกขเทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา

1.5 คาถาไหว้ศาลพระภูมิ 

ภูมมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภูมมา มหิทธิกา เตปิ ตุมเห อนุรัก ขันตุ อาโรค เยนะ สุเขนะจะ ( ท่อง 3 จบ )

 1. ของใช้ไหว้ศาลเจ้าที่มีอะไรบ้าง

2.1 ใช้ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกดาวเรือง 9 ดอก

2.2 น้ำชา 5 แก้ว ผ้าขาวบาง 1 ผืน

2.3 ผลไม้มงคล 9 ชนิด เช่น กล้วย ส้ม แอปเปิล ลิ้นจี่ ทับทิม ลูกพลับ สาลี่ เป็นต้น

2.4 หมากพลู 9 คำ  

2.5 วันอังคารหรือวันเสาร์ เหมาะที่สุด ในเวลา 12.00 น.

2.6 คาถาไหว้ศาลเจ้าที่

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปะฐะวี คงคา พระภุม มะเทวา ขะมามิหัง (ท่อง 3 จบ)

ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ คืออะไร มีไว้ทำไม? - ล็อตโต้สด59

ขั้นตอนการตั้งศาล

ฤกษ์ควรตั้งศาล การดูฤกษ์ตั้งศาลพระภูมินั้น  พราหมณ์หรือผู้ตั้งศาลจะดูฤกษ์ยาม และทิศทางตั้งศาล บนพื้นที่ของผู้อยู่อาศัย ดูทิศที่ควรหันหน้าศาล โดยฤกษ์ในการทำพิธียกศาล แบ่งเป็น 4 ฤกษ์ ได้แก่ 

 1. ภูมิปาโลฤกษ์ หรือ ฤกษ์พระภูมิผู้รักษาแผ่นดิน ฤกษ์ที่ 4, 13 และ 22 
 2. เทวีฤกษ์ หรือ ฤกษ์นางพญา เสน่ห์นิยม ฤกษ์ที่ 6, 15 และ 24 
 3. มหัทธโนฤกษ์ หรือ ฤกษ์คหบดีผู้มั่งคั่ง ฤกษ์ที่ 2, 11, 20 
 4. ราชาฤกษ์ หรือ ฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงส่ง ฤกษ์ที่ 8, 17 และ 26

 

ฤกษ์ห้ามตั้งศาล

 1. เดือน มกราคม – วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ 
 2. เดือน กุมภาพันธ์ – วันพุธ และวันศุกร์ 
 3. เดือน มีนาคม – วันอังคาร 
 4. เดือน เมษายน – วันจันทร์
 5. เดือน พฤษภาคม – วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ 

6.เดือน มิถุนายน – วันพุธ และวันศุกร์ 

 1. เดือน กรกฎาคม – วันอังคาร 
 2. เดือน สิงหาคม – วันจันทร์ 
 3. เดือน กันยายน – วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ 
 4. เดือน ตุลาคม – วันพุธ และวันศุกร์ 
 5. เดือน พฤศจิกายน – วันอังคาร 
 6. เดือน ธันวาคม – วันจันทร์

 

สรุป 

บางคนอาจสงสัยว่าทำไมยังต้องไหว้ศาลพระภูมิ ทั้งที่ไหว้ศาลเจ้าที่ก็น่าจะพอแล้ว ซึ่งจริงๆเป็นคนละส่วนกัน ศาลพระภูมิ มาจากการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ด้าน ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู นั้นถือเป็นพระภูมิเจ้าที่ หรือเทวดา ที่เราเชิญให้เข้ามาปกป้องพื้นที่นั้นๆ แต่เจ้าที่ในบ้านจะเป็นวิญญาณที่อยู่ในบ้านหรืออาคารหลังนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่ได้ถูกเชิญมาจากที่ไหน ดังนั้นก็เหมือนกับการให้ความเคารพวิญญาณของบ้านที่เราอาศัยอยู่มาโดยตลอด ศาลพระภูมิจะมีความสูงกว่าและมีเสาเดียวขนาดใหญ่ ส่วนศาลเจ้าที่หรือศาลตา-ยายนั้น จะมีสี่เสาขนาดเล็กมีความสูงที่ต่ำกว่าศาลพระภูมิ และเมื่อเราหันหน้าเข้าหาศาล ศาลพระภูมิต้องอยู่ซ้ายมือและศาลเจ้าที่นั้นจะอยู่ขวามือ การไหว้เจ้าที่ในบ้านนั้นนอกจากจะได้บุญแล้ว ยังทำได้ไม่ยากอีกด้วย

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้