พระไพรีพินาศ วัดบวร ของขลัง ของดี กำราบไพรี ทั้งปวง

พระไพรีพินาศ วัดบวร ของขลัง ของดี กำราบไพรี ทั้งปวง

พระไพรีพินาศ วัดบวร ของขลัง ของดี กำราบไพรีทั้งปวง พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และผู้คนให้ความศรัทธากันมีอยู่มากมายแต่ถ้าหากจะถามว่าถ้าไปแข่งขันกับผู้อื่นหรือมีศัตรูเยอะควรจะกราบสักการะและบูชาพระองค์ไหน คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า พระไพรีพินาศวัดบวร ทำไมผู้คนถึงมีความเชื่อกันแบบนี้ติดตามได้จากบทความครับ

ได้จากบทความครับนงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ 

ลักษณะทั่วไป

พระไพรี พินาศ  มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลาสมัยศรีวิชัย ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 33 เซนติเมตรมีความสูงถึงปลายรัสมี 53 เซนติเมตร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงวินิจฉัยว่า พระไพรี พินาศเป็นพระพุทธรูปแบบมหายานปางประทับนั่งให้อภัย ปรากฏครั้งแรกตามที่มีหลักฐานบันทึกไว้คือราวๆปี พุทธศักราช 2391 ในขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎหรือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช หรือ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 พระองค์ท่านยังมิได้ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ แต่พระองค์ทรงผนวชอยู่ที่วัดบวร มีผู้นำพระพุทธรูปมาถวายท่านองค์หนึ่ง เมื่อพระองค์ท่านได้พระพุทธรูปมานั้นเหล่าศัตรูที่คิดปองร้ายท่านก็แพ้ภัยตนเอง ต้องมีอันเป็นไปบ้าง พระองค์ท่านจึงโปรดถวายพระนามพระพุทธรูปองค์สำคัญนี้ว่า พระ ไพรีพินาศ ซึ่งยังมีหลักฐานจากการบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปี พุทธศักราช 2507 คือกระดาษที่พบในไพรีพินาศเจดีย์มีอักษรเขียนว่า พระสถูปเจดีย์ศิลาบัลลังองค์จงมีนาม พระ ไพรีพินาศเจดีย์เทิญและอีกด้านเขียนว่า เพราะตั้งแต่ทำมาคนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับ ค้นพบในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2507 ปัจจุบันประดาฐานอยู่บนเก๋งชั้นสองในด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวสวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระไพรีพินาศ วัดบวร ของขลัง ของดี กำราบไพรี ทั้งปวง - ล็อตโต้สด59

วัดบวรนิเวศวิหาร 

วัดบวรนิเวศวิหาร แต่เดิมนั้นชื่อว่าวัดใหม่เป็นพระอารามหลวงในชั้นเอก ประเภทราชวรวิหารเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์นิกายเถรวาท ธรรมยุตินิกายตั้งอยู่บนถนนบวรนิเวศเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ที่สถาปนาวัดนี้ขึ้นคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ วัดบวรนี้เคยเป็นที่ประทับของพระสังฆราชไทยถึง 4 องค์คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระสังฆราชไทยองค์ที่ 8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส พระสังฆราชไทยองค์ที่ 10 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระสังฆราชไทยองค์ที่ 13 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร พระสังฆราชไทยองค์ที่ 19 อีกทั้งยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ หรือ พระวชิรญาณเถระ รัชกาลที่ 4 ยังทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก่อนที่พระองค์ท่านจะขึ้นครองราชย์ และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกในประเทศอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และวัดประจำรัชกาลที่ 9 และวัดแห่งนี้ยังแต่งต่างจากวัดอื่นตรงที่มีพระประธานถึงสององค์ องค์แรกคือ พระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากเมืองพระพิษณุโลกสองแคว และเป็นพระที่สร้างพร้อมกันกับพระพุทธชินราช อีกองค์คือ หลวงพ่อเพชร อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี

ความเชื่อพระไพรี    

พระไพรีนั้น มีผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ศึกษาประวัติที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ท่านได้ทรงมีชัยชนะเหนือผู้ที่คิดปองร้อยทำให้มีการจัดสร้างพระไพรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารบ้าง สร้างเพื่อนำรายได้ไปทำนุบำรุงพระศาสนาหรือบูรณปฏิสังขรณ์บ้าง ทำให้มีหลายคนได้บูชาไปแล้วเกิดประสบการณ์ส่วนตัวเป็นอย่างมากเคยมีผู้เล่าให้ฟังว่า ได้รับพระไพรีมาจากหลานชายตนมีอาชีพเป็นกรรมกร ขณะทำงานอยู่นั้นเกิดอุบัติเหตุใบเลื่อยหักกระเด็นใส่เท้าปรากฏว่าตนไม่เป็นอะไรเลยแขวนแค่เพียงพระไพรีเท่านั้น ทำให้เชื่อว่าพระไพรีคุ้มครองนั่นเองหรือนักธุรกิจหลายๆคนที่นำไปบูชาก็ประสบผลสำเร็จไร้คู่แข่ง จึงมีความศรัทธาในองค์พระไพรีมากยิ่งๆขึ้นไป

สรุป    

ในปัจจุบันนั้น พระ ไพรีพินาศ ถูกประดิษฐานอยู่ ณ เจดีย์ใหญ่วัดบวรสามารถไปกราบสักการะและขอพรกันได้และถ้าหากไปวัดบวรและกลัวจะไม่อิ่มใจในพระอุโบสถยังมีพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย ก่อนจะจากกันไปมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากกันคือพระไพรีนั้นยังเป็นพระที่ถือว่าประจำตัวคนเกิดวันศุกร์อีกด้วย 

ก่อนจากกันวันนี้ ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยว โชคลาภ ให้ท่านได้อ่าน