พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ต้นกำเนิดและความแตกต่าง

พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ต้นกำเนิดและความแตกต่าง

พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ต้นกำเนิดและความแตกต่าง สายบุญหรือนักท่องเที่ยวหลายๆท่านอาจจะเคยไปเที่ยวไปไหว้พระแล้วพบว่าบางวัดนั้นจะมีพระพุทธรูปอยู่ทั้งหมด 5 องค์ ซึ่งเป็นคติความเชื่อถึงพระ พุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ แล้วคติความเชื่อนี้เกิดขึ้นมาจากไหน แล้วพระ พุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์หรือที่เรียกว่า พระเจ้า 5 พระองค์นั้นมีองค์ไหนบ้าง ติดตามได้จากบทความครับ

นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ 

ตำนานธัมม์เรื่องกาเผือกพระเจ้า 5 พระองค์

เรื่องราวธัมม์ของกาเผือกนั้น ส่วนมากจะได้ยินกันในช่วงเทศกาลยี่เป็งของชาวล้านนา ที่นำความเชื่อในเรื่องของภัทรกัลป์และความกตัญญูมาร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันโดยเนื้อเรื่องจะมีอยู่ว่า มีแม่กาเผือกตนหนึ่งได้ทำรังบนต้นไม้เพื่อไว้ดูแลลูกน้อยที่ปัจจุบันนั้นยังเป็นไข่อยู่มีด้วยกันทั้งหมดห้าฟอง วันหนึ่งขณะออกไปหาอาหารนั้นได้เกิดมีพายุใหญ่ได้พัดไข่กระเด็นไปคนละทิศคนละทาง เมื่อแม่กาเผือกกลับมาเห็นแต่ความว่างเปล่าจึงเร่งออกตามหาไข่ทั้งห้าฟองนั้น แต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็ไม่พบไข่ทั้งห้าฟองด้วยความรักและความอาลัยของผู้เป็นแม่ แม่กาเผือกนั้นจึงได้ตรอมใจตาย และด้วยบุญกุศลที่แม่กาเผือกได้เคยปฏิบัติมานั้นได้ส่งผลให้แม่กาเผือกไปเกิดยังพรหมโลก ส่วนไข่ทั้งห้าฟองนั้นแม้กระจัดกระจายไป แต่ยังมีชีวิตอยู่โดยไข่ใบแรกนั้นแม่ไก่ได้นำไปเลี้ยง ใบที่สอง พญานาคได้นำไปเลี้ยง ใบที่สามแม่เต่านำไปเลี้ยงใบที่สี่แม่โคนำไปเลี้ยงและใบสุดท้ายแม่ราชสีห์นำไปเลี้ยงด้วยบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในไข่นั้นทั้งห้าจึงเกิดออกจากไข่มาเป็นเด็กชาย และเมื่อเติบใหญ่ทั้งห้าอยากบวชเป็นฤๅษีจึงขออนุญาตแม่บุญธรรมของแต่ละคน ซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้อนุญาตให้ออกบวช ด้วยบุญบารมีและชะตาทั้งห้าได้เดินทางมาพบกันและทำให้ได้รู้ว่าทุกคนเป็นลูกของแม่กาเผือก เมื่อทราบว่าเป็นพี่น้องกันแล้วทั้งห้าใจตรงกันว่าอยากพบแม่กาเผือก ทั้งหมดจึงตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกัน ด้วยแรงบุญและแรงอธิษฐานทำให้แม่กาเผือกซึ่งบัดนี้เป็นพรหมได้ปรากฏกายต่อหน้าลูกๆของตนและก่อนที่จะลาจากกันนั้นฤๅษีทั้งห้าได้ขอกราบเท้าแม่เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่กาเผือก และ หลังจากนั้นฤๅษีทั้งห้าได้สร้างบุญบารมีมาอีกหลายภพหลายชาติจนอุบัติเป็น พระเจ้า5พระองค์

พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ต้นกำเนิดและความแตกต่าง

พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

  1. พระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระ พุทธเจ้าองค์แรกในภัทรกัลป์นี้มีพระนามตามแม่เลี้ยงที่เป็นไก่ ตามตำนานการกำนิดของพระ พุทธเจ้า มีอายุขัยสี่หมื่นปีมีพระนครชื่อเขมวตีนคร ของพระเจ้าเขมะเป็นราชธานี
  2. พระโกนาคมโนสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระโคนาคมโน พระ พุทธเจ้าซึ่งมีพระนามตามแม่เลี้ยงที่เป็นพญานาค มีอายุขัยถึงสามหมื่นปีมีพระนครชื่อ โสภวตีนครมีพระเจ้าโสภะเป็นผู้ครองนคร
  3. พระกัสโปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามของพระองค์ถูกตั้งตามแม่เลี้ยงที่เป็นเต่า พระกัสโปมีอายุขัยถึงสองหมื่นปีมีราชธานีคือพาราณสีนคร มีพระเจ้ากิงกิเป็นผู้ครองนคร
  4. พระโคตโมสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะ พระ พุทธเจ้าในสมัยของเราทุกวันนี้ ตั้งชื่อตามพระนามของแม่เลี้ยงที่เป็นโคมีอายุขัย แปดสิบปี มีพระนครชื่อกรุงกบิลพัสดุ์นครเป็นราชธานี และมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นเจ้าผู้ครองนคร
  5. พระศรีอาริยเมตไตรโย พระ พุทธเจ้าองค์ต่อไปในภัทรากัลป์นี้ตั้งชื่อตามพระนามของแม่บุญธรรมที่เป็นราชสีห์ จะมีอายุถึงแปดหมื่นปี 

ความเชื่อควบคู่ปัญญา   

ในปัจจุบันนั้นความเชื่อในเรื่องของพระ พุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์นั้นมีความแพร่หลายกันอย่างมากจนเกิดการแอบอ้างของคนหลายๆคนที่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักเอาความเชื่อเรื่องของพระเจ้า 5 พระองค์ไปแอบอ้างกันเยอะมาก เช่นข่าวที่มีการนำเสนอว่าตนเป็นพระศรีอาริยเมตไตร แล้วจะนำพาทุกคนไปสู่พระนิพพานได้ ถ้าหากเรามองแก่นของศาสนาพุทธจริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ได้สอนให้คนงมงาย เพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะเชื่ออะไรควรพิจารณาให้ดี

ก่อนจากกันวันนี้ ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยว โชคลาภ ให้ท่านได้อ่าน