พระพุทธรูปปางต่างๆและความเป็นมา

โดยปกติแล้วเวลาที่เราเดินทางไปวัดเพื่อทำบุญ เพื่อถวายสังขทาน เพื่อปฏิบัติธรรม หรือแม้แต่ร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เราอาจสังเกตได้ว่า ภายในวัดจะมีประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากมาย เช่น โบสถ์ ประตูทางเข้า ตลอดจน พระพุทธรูปปางต่างๆ โดยแต่ละปางของพระพุทธรูปนั้น จะบ่งบอกเรื่องราวของพุทธประวัติที่แตกต่างกัน

สำหรับวันนี้ นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ

 

ความเป็นมาของพระพุทธรูปปางต่างๆ 

โดยที่มาของพระพุทธรูปปางนั้นเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติ โดยที่ ปางแต่ละรูปก็จะบอกเล่าเรื่องราวแตกต่างกันไปตามประวัติต่างๆที่ผ่านมา โดยได้บอกเล่าผ่านปางนั้นอีกทีซึ่งเหตุผลที่สร้าง “ปาง” ขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆทางพระพุทธศาสนานั้นเองบ่งบอกความสำคัญด้วย

 

พระพุทธรูปปางที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา

1. พระพุทธปางมารวิชัย 

 ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับ ณ โพธิบัลลังก์ พยามารยกทับเล่ามารพร้อมศัสตราวุธ มาเพื่อหวังทำลายความเพียรของพุทธองค์ แต่พระองค์ไม่ได้หวั่นกลัวต่อเหล่ามารเลยแม้แต่น้อย พระพุทธองค์ ทรงกล่าวว่า รัตนบัลลังก์นี้เกิดมาด้วยบุญที่ พระองค์สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนโดยอาศัยแม่พระธรณีเป็นพยาน

2. พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา 

เป็นปางที่ถือกำเนิดเหตุการณ์สำคัญอย่าง ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร หรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ว่า เราควรเดินทางสายกลาง งดเว้นการสุดโต้ง ทางใดทางนึง

ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 หนทางการดับทุก และ อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ

3. พระพุทธรูปปางลีลา 

ในครั้งที่พระพุทธเจ้า ทรงประสูติแล้วลงมาจากสวรรค์ พร้อมเหล่าเทวดา ณ ประตูสังกัสสนคร ซึ่งพระองค์ทรงมีพุทธลีลา รูปโฉมงดงาม รอมรอบด้วยเหล่าเทวดาจากสวรรค์

4. พระพุทธรูปปางถวายเนตร  

หลังจากที่ตรัสรู้ใหม่ๆ ได้เสด็จไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงจ้องต้นพระศรีมหาโพธินานถึง 7 วัน

5. พระพุทธรูปปางห้ามญาติ  

จำลองเหตุการณ์ตอนพระพุทธองค์ทรงระงับศึกแย่งน้ำทำนา ของเหล่า พระประยูรญาติทั้ง 2 ฝ่าย 

พระพุทธรูปปางต่างๆและความเป็นมา- ลอตโต้สด59

6. พระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

ในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรง ประทับอยู่ ณ วัดเซตะวัน เมืองสาวัตถี อสุรินจอมอสูร ได้แสดงความก้าวร้าวไม่มีความอ่อนน้อมต่อพระองค์ พระองค์จึงได้ประสงค์จะลดความมีทิฏฐิ ของจอมอสูร จึงกลายร่างตอนให้ใหญ่กว่า จอมอสูร

7. พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร  

พระพุทธเจ้าทรงกลับไป ณ กรุงกบิลพัสดุ์ รุ่งขึ้นได้พาภิกษุกสงฆ์ไปโปรดสัตว์ ในเมืองตามถนน

8. พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ 

ในครั้งที่พระภิกษุกสงฆ์ ในสำนักทะเลาะกันขนานใหญ่ พระองค์ที่เห็นแบบนั้นก็ทรงโปรด แล้วแต่ไม่มีใครฟัง จึงเสด็จไปหลีกประทับอยู่ในป่า

 

9. พระพุทธรูปปางสมาธิ  

เป็นเหตุการณ์เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

10. พระพุทธรูปปางรำพึง 

เป็นเหตุการณ์ที่ ทรงพระรำพึงให้แก่ประชาชน ถึงธรรมะว่า มีความลึกซึ้งคัมภีรภาพ ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ ก็ทรงมีพระทัยน้อมไปในความเป็นผู้ขวนขวายน้อย คือไม่อยากไปสอนใคร แต่เมื่อสหัมบดีพรหมมาทูลอัญเชิญ

11. พระพุทธรูปปางนาคปรก 

เหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นมุจลินทร์ หรือ ต้นจิก หลังจากที่ฝนตกมานานถึง 7 วัน เมื่อหยุดแล้วก็มีพยานาค ยืนประคองอัญชลีอยู่ข้างๆ

 

สรุปแล้วได้ว่า

 ปางของพระพุทธรูป ก็บ่งบอกถึงวันสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในของพระพุทธเจ้าซึ่งปางของพระพุทธรูปมีมากกว่า 40 ปาง (นั่ง ยืน นอน) ซึ่งการที่มีพระพุทธรูปปางต่างๆอยู่ในวัด ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึง ความประเสริฐของพระพุทธองค์ในอดีต ที่มาถึงคำสอนมากมายใจปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนศาสนาสืบไป

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโบราณต่างๆอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้