พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ในปัจจุบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้ศรัทธาอยู่มากเป็นอันดับต้นๆในสายของเทพเจ้านั้น คงหนีไม่พ้นพระ พิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ถ้าหาก อยากทำสิ่งใดๆก็สำเร็จนั้นต้องบูชาท่าน จึงทำให้มีผู้ที่ศรัทธาท่านอยู่เป็นจำนวนมาก แล้ว องค์ท่านมีความเป็นมาอย่างไร บูชาอย่างไรจึงจะมีความสำเร็จ ติดตามได้จากบทความครับ

ก่อนไปกันต่อ นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ ก็มีข่าวสารอีกมากมายมานำเสนอ

ข้อมูลเบื้องต้น  

พระคเณศ หรือ ที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าพระ พิฆเนศ ลักษณะภายนอกนั้นมีร่างกายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่มีพระเศียรเป็นช้าง นอกจากสองชื่อที่กล่าวไปแต่แรกนั้น พระคเณศยังมีชื่อว่า พระ พิฆเนศวร หรือ คณปติ อีกด้วย องค์ท่านเป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นเทพที่ได้รับความเคารพกันอย่างแพร่หลายโดยมีหลักฐานการพบรูปเคารพ ทั้งในประเทศ อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ฟิจิ บังคลาเทศ บาหลี และประเทศไทย โดยเชื่อกันว่า องค์ท่านสามารถช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นองค์อุปถัมภ์ของศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง และยังเป็นเทพที่เฉลียวฉลาดและทรงปัญญา ก่อนที่จะบูชาเทพองค์ใดๆนั้นต้อง สวดสรรเสริญหรือเอ่ยนามพระ พิฆเนศก่อนเสมอ

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ - ล็อตโต้สด59

กำเนิดพระพิฆเนศ บุตรแห่งพระแม่อุมาเทวี

ตำนานการกำเนิดของพระคเณศนั้นมีหลายตำนานกล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าที่มีอยู่แต่เดิมอยู่แล้ว หรือ กำเนิดขึ้นมาใหม่ แต่ตำนานการกำเนิดของพระคเณศที่แพร่หลายที่สุดนั้นกล่าวไว้ว่าพระคเณศเป็นบุตรของพระแม่ปารวตีชายาของพระศิวะที่เกิดขึ้นจากเหงื่อไคลของพระนาง พระแม่อุมาเทวีได้นำเหงื่อไคลมาปั้นให้เป็นเด็กผู้ชายเนื่องจากพระการติเกยะ และ พระศิวะนั้น ออกบำเพ็ญสมาธิเป็นเวลานานๆ นางจึงอยากมีบุตรเพิ่มอีกคน เมื่อครั้งหนึ่งนั้นพระแม่ปารวตีต้องการสรงน้ำในพระตำหนัก พระนางจึงสั่งพระโอรสของพระนางว่าห้ามให้ผู้ใดเข้ามาได้เด็ดขาดแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะพระศิวะได้เสด็จกลับมาจากการบำเพ็ญภาวนาและต้องการเข้าไปด้านในแต่พระกุมารนั้นก็ไม่รู้ว่าพระศิวะคือใคร จึงเข้าขัดขวางตามรับสั่งของพระมารดา พระศิวะจึงเกิดความพิโรธแก่พระกุมารนั้น ทั้งสองจึงต่อสู้กันจนทั้งสวรรค์สั่นสะเทือนไปหมดเทพทั้งหลายอยู่ไม่ติดกลัวสวรรค์จะล่มสลาย จนศึกนี้จบลงที่พระกุมารถูกตรีศูรของพระศิวะตัดคอ ศรีษะขาดจนสิ้นใจ เมื่อพระแม่ปารวตีได้ยินเสียงอึกกะทึกคึกโครมจึงออกมาดูพบว่าบุตรชายของตนถูกตัดศรีษะโดยพระสวามีของพระนาง พระนางจึงเกิดความโศกเศร้าเป็นอย่างมากและตัดพ้อต่อว่าพระสวามีต่างๆนาๆ จนพระศิวะรับปากจะคืนชีพให้พระโอรส แต่ด้วยศรีษะถูกทำลายไปแล้ว จึงสั่งให้เหล่าเทวดาทั้งหลายไปหาเศียรที่ได้พบ ครั้งแรกมาให้ เทวดาได้พบกับช้าง และนำเศียรช้างมาให้ พระศิวะจึงต่อเศียรและคืนชีพให้แก่พระโอรส พร้อมตั้งชื่อว่า พระ พิฆเนศ ซึ่งมีความหมายว่า เทพเจ้าผู้ปัดเป่าความทุกข์ยาก และได้ประทานพรว่า ในการประกอบพิธีต่างๆต้องบูชาพระคเณศก่อนเสมอจึงจะสำเร็จ และให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ - ล็อตโต้สด59

การบูชาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ   

การขอพระคเณศนั้น เบื้องต้นหากใครสะดวกสามารถเดินทางไปขอพรยังเทวลัยที่ประดิษฐานองค์ท่านอยู่หรือหากใครไม่สะดวก เพียงในบ้านมีรูปท่านก็เพียงพอแล้วที่ท่านจะขอพรได้ การขอพรให้สำฤทธิ์ผลนั้นตามคติไทยหากเราไหว้เทพเจ้าจะต้องมีธูป 9 ดอก หรือ กำยานเครื่องหอมอื่นๆ เพื่อบูชาท่าน หลังจากนั้นจุดธูปเทียนกำยานบูชาท่านแล้วอธิษฐานจิตถึงท่าน จากนั้นเอ่ยบทบูชาว่า โอม ศรีคเณ ศายะ นะมะฮา สวดภาวนาไปเรื่อยๆ 3 จบ 9 จบหรือจะภาวนาจนกว่าธูปจะหมดดอกแล้วจึงอธิษฐาน หากทำอย่างหลังที่ต้องภาวนาจนกว่าธูปจะหมดดอกนั้น จะได้ผลมากกว่า เพราะท่านเองก็ชื่นชอบผู้ที่มีความเพียรพยายามเช่นกัน

สรุป

การขอพรพระคเณศนั้นสามารถขอพรได้ตามที่ท่านต้องการ แต่หากจะขอสิ่งใดควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วย เพราะหากไม่เหนือแรงกรรมท่านย่อมประทานพรให้กับผู้ที่ศรัทธาเสมอ และถ้าหากได้สำเร็จผลควรหาขนมโมทกะ สิ่งเป็นของที่ท่านชอบถวายแด่ท่านด้วย

ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้