พญานาค 9 พระองค์ จอมกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบาดาล

 

พญานาค 9 พระองค์ จอมกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบาดาล 

พญานาค 9 พระองค์ จอมกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบาดาล พญานาคหรือนาคราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความเคารพกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งองค์ที่เราคุ้นเคย คุ้นหูและได้ยินชื่อมากที่สุดในปัจจุบันคงจะหนีไม่พ้น องค์ปู่ศรีสุทโธนาคราช ผู้ครองเมืองบาดาล แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีพญานาคอีก 8 พระองค์ที่ครองเมืองบาดาลในเขตของตน ซึ่งเมื่อรวมรวมกับปู่ศรีสุทโธจะมีพญานาค 9 พระองค์ดังนี้ 

และในวันนี้ นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ มีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคอีกมากมายให้ติดตาม 

พญานาค 9 พระองค์ 

1. พญาอนันตนาคราช พญาอนันตนาคราช เป็นนาคราชผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงและยังเป็นผู้ที่มากด้วยฤทธิ์เดช อำนาจ และบารมี มีพระมเหสีชื่อว่า พญานาคิณีอนันตนาวดี ทั้งสองพระองค์เป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์ มีพระวรกายและพระเศียรเป็นสีทอง พญาอนันตนาคราชเป็นเป็นพญานาคที่เราจะได้ยินชื่อบ่อยมาก เพราะมีปรากฏในวรรณกรรมของอินเดีย ที่เกี่ยวกับพระนารายณ์ เนื่องจากพญาอนันตนาคราช ทรงขดตัวเป็นแท่นประทับ แท่นบรรทมขององค์พระนารายณ์ในเกษียรสมุทร และเมื่อพระนารายณ์จะอวตาร ท่านจะลงไปคอยช่วยเหลือพระนารายณ์เสมอ

2. พญามุจลินท์นาคราช องค์พญามุจลินท์นาคราชเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์ ซึ่งเป็นพญานาคในตระกูลชั้นสีทองที่มีฤทธิ์เดช มีอำนาจเหนือกว่าพญานาคในทุกๆตระกูล พญามุจลินท์นาคราชนั้นมีปรากฏในพระพุทธศาสนา เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรก โดยพญามุจลินท์นาคราช เป็นผู้ที่แผ่พังพานป้องกันพระพุทธเจ้าในขณะที่เสวยวิมุตติสุข ในสัปดาห์ที่ 6 หลังจากตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว 

3. พญาภุชงค์นาคราชเจ้า พญาภุชงค์นาคราชเจ้าเป็นนาคราชในตระกูลวิรูปักษ์มีพระวรกายเป็นสีเทา และยังเป็นนาคราชที่มีผู้นับถือ บูชาและสักการะเป็นอันมากเนื่องจากมีความสำคัญในศาสนาฮินดู พญาภุชงค์เป็นนาคราชที่พันอยู่รอบคอของพระศิวะ หรือ พระอิศวร มีความเชื่อกันว่า พญาภุชงค์นาคราชมีถิ่นฐานจำศีลในแถบตอนใต้ของทะเลอันดามัน

พญานาค 9 พระองค์ จอมกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบาดาล

4. พญาศรีสุทโธนาคราช ที่ได้รับความนับถือ และสักการะบูชาอย่างมากในไทย พญาศรีสุทโธนาคราชเป็นพญานาคในตระกูล เอราปถะ เป็นพระโอรสของพญานาโคศิรินาคราช และ พระนางพญาศรีนคราบาดาล พระองค์เป็นนาคราชที่มีพระวรกายสีเขียวพระเศียรเป็นสีทองและเป็นผู้ปกครองวังนาคินทร์คำชะโนด เป็นพญานาคที่ชื่นชอบในการฟังธรรม บำเพ็ญเพียร และ พระชายาของพระองค์คือ แม่ย่าศรีปทุมมา 

5. พญาศรีสัตตะนาคราช เป็นนาคราชผู้ปกครองในแถบของลุ่มแม่น้ำโขงจนไปถึงฝั่งลาว โดยมีความเชื่อกันว่า พญาศรีสัตตะนาคราช แต่เดิมนั้นมีชาติกำเนิดเป็นนาค ธรรมดามีบิดาเป็นมนุษย์ แต่มีเป็นธิดาของพญาสนธินาคราช และ พญาศรีภาวนานาคินี ผู้สืบเชื้อสายจากทางฝั่งของพญามุจลินท์นาคราช และประกอบกับ พญาศรีสัตตะนาคราชเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในการบำเพ็ญเพียร และ ฟังธรรม ทำให้กลายมาเป็น นาคราชในชนชั้นปกครองได้

6. พญาเพชรภัทรนาคราช หรือ อีกชื่อนึงที่จะรู้จักท่านกันในนามของพญาเกล็ดแก้วนาคราช ท่านถือกำเนิดในตระกูลวิรูปักษ์เกิดขึ้นแบบ โอปะปาติกะ กำเนิดขึ้นมาจากเพชรนพรัตน์บนสร้อยคอของพระศิวะ มี 9 เศียร ด้วยความที่ท่านชอบบำเพ็ญตบะภาวนา ทำให้ตบะบารมีของท่านแก่กล้า จนส่งผลให้เกล็ดของท่านกลายเป็นแก้วเพชรสลับทองคำ 

7. พญานาคำแสนสิริจันทรานาคราช หรือ อีกชื่อที่เราจะรู้จักและคุ้นหูกันนั่นคือ องค์ดำแสนมีพระวรกายสีส้มอมดำ เป็นพระราชโอรสของพญาศรีสัตะนาคราช กับ พระนางมธุรินรดี เป็นพญานาคในตระกูลกัณหาโคตมะ ชื่นชอบในการรบเป็นอย่างมาก มีความเชื่อกันว่า ท่านอาศัยอยู่ที่เมืองบาดาล อยู่ทางตอนใต้ของไทย ฝั่งทะเลอันดามัน

8. พญายัสมันนาคราช เป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์มีพระวรกายเป็นสีเขียวอมน้ำเงินพระศยรเป็นสีทองพระเนตรเป็นสีแดง เป็นพระโอรสของพญาอนันตนาคราชและพระนางเจ้าสร้อยแสงคีรี 

9. พระครรตะศรีเทวานาคราช นาคราชพระองค์นี้จะต่างจากนาคราชทุกพระองค์ เพราะแต่เดิมท่านเป็นเทวดาที่คอยอารักษ์แผ่นดินเขมรมีพระนามว่า ครรตะศรีเทพบุตรแต่ภายหลังเกิดหลงรักพระนางศิริยานาคินีเทวี พระราชธิดาของพญาวาสุกรีนาคราช ท่านจึงไปช่วยพญาวาสุกรีทำศึกแล้วชนะ พญาวาสุกรีจึงแบ่งวังบาดาลให้และยกพระธิดาให้ เพื่อที่จะได้อยู่กับ พระธิดาของพญาวาสุกรีท่านจึงเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นนาคราช ท่านจะชอบนั่งบำเพ็ญตบะอยู่บริเวณเขาพนมกุเลน

สรุป    

พญานาค 9 พระองค์ ถือเป็นพญานาคที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้น ถ้าหากอยากประสบความสำเร็จ ในเรื่องต่างๆสามารถที่จะขอพรต่อท่านได้

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้