ผีแถน ภูตผี หรือ เทวดา เปิดตำนานผีฟ้าพญาแถนของชาวอีสาน

ผีแถน ภูตผี หรือ เทวดา เปิดตำนานผีฟ้าพญาแถนของชาวอีสาน

ผีแถน ภูตผี หรือ เทวดา เปิดตำนานผีฟ้าพญาแถนของชาวอีสาน หากจะกล่าวถึงพญาแถน หลายๆท่านอาจจะคิดไปถึงพญาแถนเทวดาที่คอยบันดาลฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลของชาวอีสาน ที่ก่อให้เกิดประเพณี บุญบั้งไฟขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่พญาแถนที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้นั้นไม่ใช่แต่เพียงที่เรารู้จักกันเท่านั้น แต่ยังมีแถนอีกอย่างหนึ่ง ในภาคกลางนิยามสิ่งนี้ว่า ผีฟ้า แต่ใน ตามความเชื่อของภาคอีสานในช่วงจังหวัด ศรีสะเกษ สุรินทร์ ก็เรียกสิ่งนี้ว่า พญาแถน ผี แถน ซึ่งทั้งหมดนี้คือความเชื่อที่เราจะนำมาเสนอในบทความ 

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

ความเป็นมาของความเชื่อในเรื่อง ผีฟ้า พญาแถน 

ในสมัยโบราณก่อนที่ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะรู้จักกับ ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธตามลำดับนั้น คนในภูมิภาคนี้นับถือผีกันมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานจะมีความเชื่อต่อผี ปู่ตาย่ายายจนมาถึงปัจจุบัน เหตุที่ชาวอีสานมีความเชื่อต่อผีนั้น เกิดจากในสมัยโบราณนั้นผู้คนไม่สามารถหาคำตอบจากเหตุเภทภัย ต่างๆทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วย น้ำท่วม น้ำแล้ง จนทำให้นาล่ม ซึ่งคนอีสานมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำจากอิทธิปาฏิหาริย์ของผีสางนางไม้เทวดา ทั้งนั้น เมื่อความเชื่อนั้นเกิดขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการเซ่นไหว้บวงสรวงเทพเทวดา ผีสาง ต่างๆซึ่งหลังจากการบวงสรวงเสร็จในฤดูกาลนั้นๆแล้วจะส่งผลให้เกิดความสุข ผู้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหาย ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวก็อุดมสมบูรณ์ทำให้ผู้คนยิ่งศรัทธาในความเชื่อเรื่องการบูชาผีกันมากยิ่งขึ้นและยังฝังรากลึกลงในใจของชาวบ้านจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมในปัจจุบัน

ผีแถน ภูตผี หรือ เทวดา เปิดตำนานผีฟ้าพญาแถนของชาวอีสาน

ความเชื่อของชาวอีสานที่มีต่อ พญาแถน ผีแถน

พญาแถน ผี แถน หรือ ผีฟ้านั้น ชาวบ้านส่วนมากมีความเชื่อกันว่าเป็นเทวดามากกว่าเป็นผี ผู้คนจึงยกผีฟ้า  นั้นเป็นผีที่สูงกว่าบรรดาผีทั่วไป ส่วนแถนนั้นเป็นคำเรียกที่ชาวอีสานใช้เรียกเทวดาทั้งหลายรวมไปถึงพระอินทร์ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าแถนหลวง และชาวอีสานยังมีความเชื่ออีกว่า ผีฟ้านั้นจะช่วยชาวบ้านในการดับทุกข์ดับโศก สามารถช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนได้ และสามารถช่วยเหลือผู้คนจากการที่ไปละเมิดต่อวิญญาณ หรือ ผีบรรพบุรุษ อีกทั้งผีฟ้านั้นยังสามารถกำหนดการเกิดการตายของผู้คน เมื่อคนเราตายไปนั้น ขวัญจะออกจากร่างเพื่อไม่อยู่กับยรรพบุรุษไม่แตกดับไปพร้อมร่างกาย 

การรักษาผู้คนของผีฟ้า  

การที่จะให้ผีฟ้ารักษา ผู้คนนั้น จะมีการเชิญผีฟ้าเข้ามาสิงสถิตอยู่ใน คนทรงชาวอีสานเรียกว่า ผีฟ้า นางเทียน โดยการรักษาแต่ละครั้งจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ผีฟ้า หมอแคน คนป่วย และ เครื่องคาย ผู้ที่จะเป็นคนทรงผีฟ้านั้นจะต้องเป็นผู้หญิงบางพื้นที่อาจจะเป็นหญิงสาวบางพื้นที่อาจจะเป็นคนที่อายุแล้ว และต้องเป็นผู้สืบต่อเชื้อสายของครอบครัวนั้นๆเช่น ครอบครัวนี้เป็นกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ลูกสาวจะต้องรับต่อ คนต่อมาที่สำคัญนั้นคือหมอแคนต้องเป็นผู้ชำนาญในการเป่าแคนเป็นอย่างมากเพราะการประกอบพิธีแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน ผู้ป่วยเองก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้อยู่ในชุดที่ต้องเตรียมไว้ใส่ในพิธีเท่านั้น มีผ้าไหมหรือผ้าขาวม้าพาดอยู่ที่บ่า สุดท้ายเครื่องคาย คือ สื่อกลางที่ใช้ในการเชิญครูบาอาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารักษา เมื่อครบแล้วนั้นเวลารักษาจะทำการฟ้อนรำไปเรื่อยๆหลังจากเสร็จแล้ว จะนำเครื่องคาย ขึ้นไปเก็บบนหิ้ง แล้วถึงมาร่วมกันรับประทานอาหาร

สรุป

ความเชื่อในเรื่องของ ผี แถน ผีฟ้านั้น ทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล และ เป็นวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆที่มีการสืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนั่นคือ ความเชื่อของคนในสมัยโบราณนั้น ส่งผล ให้เกิดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่งดงามมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหมอลำ หรือ การฟ้อน การรำของภาคอีสานที่มีความงดงาม และ สร้างความจรรโลงใจให้กับผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ตำนาน ความเชื่อ และโชคลาภอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้