ประวัติความเป็นมาของ “งานบวช”

ประวัติความเป็นมาของ “งานบวช

ประวัติความเป็นมาของ “งานบวช” หลายท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าลูกผู้ชายไทยเกิดมาสักครั้งในชีวิตควรที่จะบวชทดแทนคุณบิดามารดา แล้ว ทำไมต้องบวช หาคำตอบได้ในบทความครับ

นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ

ประวัติของการบวช

การบวชนั้นคือการถือครองเพศสมณะ ครองศีล ไม่ครองเรือน การบวชเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธนั้นได้ตรัสรู้ หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะ บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ท่านจึงได้เดินทางไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้เทศเรื่องธัมจักรกัปปะวัตนสูตรทำให้ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวช จึงได้เกิดพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนา และเมื่อเวลาผ่านไป อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาได้รับพระพุทธศาสนามาจากอินเดีย ศาสนาพุทธจึงถูกสืบต่อกันมาจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยจนมาถึงทุกวันนี้ การบวชนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการสืบต่อศาสนา แต่ยังเป็นเรื่องของความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามอีกด้วย หากย้อนไปในสมัยก่อนนั้น ยังไม่มีโรงเรียน การที่คนจะมีความรู้ได้นั้นต้องไปเรียนที่วัด เรียกว่าเป็นการบวชเรียนนั่นเอง เมื่อเกิดการบวชเรียนขึ้น จึงเกิดวัฒนธรรมขึ้นว่าการที่อยากให้ลูกชายได้เป็นคนที่ดีมีความรู้ต้องให้ไปบวช นั่นเอง ส่วนในเรื่องของความเชื่อนั้น มีการสืบต่อความเชื่อกันมาว่า ถ้าหากลูกชายได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุผู้เป็นพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ด้วย ความเชื่อในด้านนี้นั้นแท้จริงแล้วอาจจะเป็นกุศโลบายช่วยให้ลูกชายที่ดื้อๆซนๆได้เข้ารับการอบรมสั่งสอนนั่นเอง

ประวัติความเป็นมาของ “งานบวช” - ล็อตโต้สด59

ประโยชน์ของการบวช

 การบวชนั้น มีประโยชน์ดังนี้

  • เป็นการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นผู้ประฤติชอบด้วยกายวาจาใจ มีการยับยั้งชั่งใจในการทำผิดมีสติมากขึ้น มีจิตใจเข้มแข็งเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

  • สืบต่อประเพณี 

การบวชนั้นเป็นการสืบต่อประเพณีที่ว่าหากลูกบวชพ่อแม่จะได้บุญกุศลมากๆ ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ ถ้าหากพูดในอีกมุมนึง การบวชถือเป็นการช่วยให้พ่อแม่ท่านได้สบายใจ มีความสุขปลาบปลื้มใจ เพราะมีความเชื่อว่าหากลูกได้บวชเรียนนั้น จะมีความรู้จะกลายเป็นผู้มีความดีบริบูรณ์ ได้ฟังธรรมะ เรียนรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้า

  • ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน 

การที่เราเกิดมาเป็นคนไทยพุทธนั้นการดูแลและสืบต่อ ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นล้วนเป็นหน้าที่ ที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่จนรุ่นลูกรุ่นหลาน

ทำไมต้องมีงานบวช

การจัดงานบวชแบบใหญ่โตที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้ จำเป็นจริงๆหรือ? คำตอบคือไม่จำเป็นเลยในสมัยพุทธกาลเราก็แทบจะไม่เห็นงานบวชด้วยซ้ำไป แต่ด้วยวัฒนธรรม ทางสังคมจึงเกิดงานบวชขึ้นมา และ พ่อแม่ที่มีลูกดีได้รับการอุปสมบท จะถือเป็นหน้าเป็นตาทางสังคม อีกด้วย จะเห็นได้จากในปัจจุบัน ที่เวลาจัดงานบวชต้องจัดใหญ่มีเวทีมีคนขึ้นไปกล่าว ซึ่งการจัดงานบวชนั้นไม่ได้ผิด และไม่มีข้อห้าม ถ้าหากจัดแล้วไม่เดือดร้อนใครหรือเดือดร้อนตัวเอง ก็สุดแต่งบประมาณของท่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การบวชคือการ ละ กิเลส อยู่ในเพศบรรพชิต หากผู้ใดคิดอยากจะบวชอยากให้มองที่แก่นของการบวช คือการละกิเลศขัดเกลาใจตน มุ่งสู่ทางหลุดพ้นมากกว่า

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้