ถวายสังฆทาน ได้อานิสงฆ์อย่างไร

ถวายสังฆทาน ได้อานิสงฆ์อย่างไร

ถวายสังฆทาน ได้อานิสงฆ์อย่างไร หลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยว่า หากเราไปทำบุญถวายสังฆทานจะส่งผลให้เราได้รับอานิสงฆ์อะไรจากการทำบุญนี้ ไปหาคำตอบได้จากบทความครับ

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

การถวายสังฆทาน คืออะไร

การถวาย สังฆทาน นั้นเกิดจากคำว่า ถวาย แปลว่าให้ หรือ มอบให้ (ใช้สำหรับพระสงฆ์หรือเจ้านาย) คำว่าสังฆทาน แปลว่าทานที่ให้แก่พระสงฆ์ หรือ พระภิกษุโดยไม่เจาจงรูปใดรูปหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งการถวาย สังฆทานคือการถวายสิ่งของต่างๆที่จำเป็นแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นเอง

วิธีการถวาย สังฆทาน

 การถวายสิ่งของต่างเพื่อให้แก่พระภิกษุสงฆ์มี ดังนี้

 1. เตรียมสิ่งของที่จะถวาย สังฆทาน หากอยากได้อานิสงฆ์สูงสุดควรจะจัดชุดสังฆทานเอง โดยชุดสังฆทานที่ควรจะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มีดังนี้ มีดโกน ผ้าไตรจีวร ยารักษาโรค เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า เครื่องใช้ส่วนตัว สบู่ ยาสระผม หนังสือธรรมะ 
 2. หาวัดที่จะถวาย  การถวายนั้นไม่ควรที่จะเลือกว่าวัดไหนเพราะ สังฆทานคือการให้แก่พระภิกษุ โดยไม่เจาะจงว่าเป็นรูปใดรูปหนึ่ง การถวายวัดแถวบ้านหรือวัดที่ท่านสะดวกจริงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
 3. บูชาพระรัตนตรัย หลังจากที่เราได้วัดแล้วแล้วเข้าไปกราบพระรูปนั้นที่เราจะถวายจากนั้น จะเข้าสู่การอาราธนาศีล แล้ว รับศีลจากนั้นให้บูชาพระด้วยการท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำต่อไปนี้ “อิมานิมะยังภันเต ภัตตานิสะปะริวาราณิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆอิมานิ ภัตตานิสะปะริวาราณิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัง ฑีฆะรัตตัตตังหิตายะ สุขายะ” คำแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทังหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ
 4. ถวายของแด่พระสงฆ์ การถวาย หรือ ประเคนของแก่พระภิกษุสงฆ์ ถ้าเป็นผู้ชายสามารถยกถวายโดยตรงได้แต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงให้วางสิ่งของลงบนผ้ารับประเคน เพื่อความเหมาะสม
 5. ฟังคำกล่าวอนุโมทนา เมื่อถวายเสร็จพระสงฆ์จะกล่าวคำอนุโมทนาหลังจากนั้น เราจึงกรวดน้ำและอธิษฐานจิตแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

ถวายสังฆทาน ได้อานิสงฆ์อย่างไร - ล็อตโ๖้สด59

อานิสงฆ์ของการถวาย สังฆทาน

การถวาย สังฆทานนั้น จะส่งผลให้ได้บุญใหญ่ทำสิ่งใดจะไม่ติดขัด และหากถวายสิ่งของต่อไปนี้ จะได้อานิสงฆ์ดังต่อไปนี้ 

 • ชุดยารักษาโรค หากท่านทั้งหลายทำบุญด้วยชุดยารักษาโรคเชื่อว่า จะส่งผลให้ได้รับอานิสงฆ์ในเรื่องของสุขภาพ มีอายุยืน ไม่ประสบกับโรคร้าย หรือเหตุเพศภัยใดๆก็ไม่สามารถมาเกิดกับตัว
 • น้ำดื่ม อานิสงฆ์ของการถวายน้ำดื่มเป็นสังฆทานนั้น จะส่งผลให้ทำสิ่งใดจะไม่ติดขัดเหมือนน้ำที่ลื่นไหล และ เงินทองก็จะไหลมาเทมา ไม่ติดไม่ขัด 
 • รองเท้า จะส่งผลให้เดินทางไปไหนจะปลอดภัยไม่ประสบอุบัติเหตุ มีคนคอยช่วยเหลือ 
 • ร่ม จะส่งผลให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวอบอุ่น ยากทุกข์ยากจะมีปาฏิหาริย์ช่วยกลับร้ายกลายเป็นดี ลูกๆหลานๆจะไม่นำพาความลำบากความทุกข์กายทุกข์ใจมาให้
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จะช่วยชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต พ้นอุปสรรค อย่างง่ายดาย
 • หลอดไฟ หรือ เทียน เชื่อกันว่าหากถวายหลอดไฟ หรือเทียนพรรษาจะช่วยให้เป็นผู้มีปัญญา คิดอ่านแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง
 1. ข้าวสาร และ อาหารแห้งต่างๆ จะส่งผลให้ไม่อดอยาก มีกินมีใช้ตลอด

สังฆทาน เปลี่ยนชีวิต

การถวาย สังฆทาน ไม่ใช่มีเพียงอานิสงฆ์ที่กล่าวไปข้างต้นเท่านั้นที่จะได้รับ แต่การถวาย สังฆทาน จะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ผู้อื่น อานิสงฆ์ของการเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นจะทำให้เราเป็นผู้มากให้ทรัพย์ ไม่ว่าเกิดชาติไหนก็ตาม

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้