ถ้าพูดถึงพระเกจิอาจารย์เชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะพระเกจิอาจารย์ของประเทศไทยมีมากมายหลายรูป แต่ถ้าพูดชื่อหลวงพ่อโตหรือสมเด็จสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องรู้จักกับท่านเป็นอย่างดีเพราะหลวงพ่อ โตเป็นเกจิอาจารย์ที่ผู้คนต่างนับถือ และศรัทธากันเป็นอย่างมากและท่านยังมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมาย ที่ผู้คนในสมัยนั้นต่างพากันเคารพท่านและท่านก็ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย ท่านจึงกลายเป็นพระเกจิอาจารย์ลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ และในบทความนี้จะมาเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อ โตให้ได้รับรู้กันสืบมานั่นเอง

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

ประวัติหลวงพ่อโต

สมเด็จสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี หรือหลวงพ่อ โตท่านเป็นพระภิกษุมหานิกาย เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4-5 หลวงพ่อ โตเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เกิดวันพฤหัสบดี เดือน 5 ปีวอก จุลศักราช 1150 เวลาพระบิณฑบาต (ตรงกับวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2331) ณ บ้านไก่จัน (บ้านท่าหลวง) อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมื่อถึงวัยพอสมควรท่านก็ได้ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2343 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดและเมตาสามเณรโตเป็นอย่างยิ่ง พออายุครบอุปสมบทปี พ.ศ. 2350 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และมีฉายานามในพุทธศาสนาว่า พรหมรังสี และเนื่องจากท่านเป็นเปรียญธรรมจึงเรียกว่า พระมหาโต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าภาลัย ได้โปรดเกล้า ให้รับพระมหาโตไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเอง

จริยาวัตรของหลวงพ่อโต

ท่านมีอุปนิสัยทำสิ่งใดตามความพอใจของตน ไม่ถือเอาความนิยมขอผู้อื่นเป็นหลัก และท่านก็ไม่ได้ปรารถนายศศักดิ์หรือลาภสักการะใดๆ ถึงท่านจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉาน ก็ไม่ยอมเข้าสอบเปรียญธรรม ครั้งหนึ่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงตั้งท่านเป็นพระราชาคณะ แต่ท่านไม่ยอมรับจึงคงเป็นพระมหาโตมาตลอดรัชกาล ต่อมาหลวงพ่อ โตได้ออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ และได้สร้างปูชนียสถานในที่ต่างๆ เช่น สร้างพระพุทธไสยาศน์ไว้ที่วัดสตือ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อ โต วัดไชโยจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น ซึ่งปูชนียสถานทุกแห่งที่ท่านสร้างจะมีขนาดใหญ่โต ในการสร้างปูชนียสถานล้วนแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์และแรงงานจำนวนมากจึงจะทำสำเร็จ สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นเครื่องหมายถึงความศรัทธาและบารมีของท่าน ซึ่งเป็นที่เครารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในย่านที่ท่านได้ธุดงค์ผ่านไปอย่างชัดเจนนั่นเอง

 

สมณศักดิ์

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดปรานพระมหาโตเป็นอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. 2395 พระองค์จึงได้พระราขทานสมณศักดพระมหาโตเป็นครั้งแรก เป็นพระราชาคณะที่ พระธรรมกิติ และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ขณะนั้นท่านอายุ 65 ปี โดยปกติแล้วพระหาโตมักพยายามหลีกเลี่ยงการรับพระราชทานสมณศักดิ์ แต่ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้ท่านต้องยอมรับพระราชทานสมณศักดิ์ในที่สุด อีก 2 ปีต่อมา ท่านจึงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ และหลังจากนั้นอีก 10 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า สถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นสมเด็จพระราชาคณะ จึงกลายเป็น  สมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี สืบต่อมานั่นเอง

 

คำสอนของหลวงพ่อโต

บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า

ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัว แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะ เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นเมื่อถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า

 

สรุป 

หลวงพ่อ โตหรือสมเด็จสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อ โตเป็นหนึ่งในพระที่ผู้คนต่างนับถือ และบูชากันอย่างมากแม้แต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อ โตในยุคปัจจุบันเหล่าผู้ศรัทธาที่มีกำลังทรัพย์ ก็พยายามหามาบูชาเพราะมลูค่าของวัตถุมงคลของหลวงพ่อ โตในปัจจุบันมีมูลค่าถึงหลักล้านเลยทีเดียว เพราะด้วยเชื่อว่าบุญบารมีของท่านจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งชั่วร้ายได้ และอีกท่านยังมีตำนานเรื่องราวมากมายที่ถูกพูดถึงกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และหนึ่งเรื่องราวที่โด่งดังมากก็คือท่านเป็นผู้ที่ปราบผีแม่นาคพระโขนงนั่นเอง จึงทำให้ผู้คนต่างพากันศรัทธาและเคารพนับถือกันมากนั่นเอง

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ตำนาน ความเชื่อ และโชคลาภอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้