ตำนาน พรานกระต่าย” กระต่ายขนสีทอง จ.กำแพงเพชร 

เอกลักษณ์ภาษาถิ่น หินอ่อนเมืองพาน ตำนานกระต่ายทอง เห็ดโคนดองรสดี  นั้นคือคำขวัญประจำอำเภอพราน กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนาน และยังเป็นที่มาของชื่ออำเภอพรานกระต่ายแห่งนี้อีกด้วย ตำนานจะมีเรื่องราวอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบ

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

อำเภอพรานกระต่าย 

อำเภอพราน กระต่ายเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัด ได้รับจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2438  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของจังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง มีพื้นที่ทั้งหมด 2.36 ตารางกิโลเมตร โดยมีตำบล 10 ตำบล ประกอบด้วย พราน กระต่าย หนองหัววัว เขาคีริส คุยบ้านโอง ท่าไม้ วังควง วังตะแบก ห้วยยั้ง ถ้ำกระต่ายทอง คลองพิไกร อำเภอพราน กระต่ายนั้นมีตำนานที่เล่าขานต่อกันมาอย่างยาวนาน ถึงเรื่องของนายพรานกับกระต่ายสีทอง จนได้กลายมาเป็นชื่อของอำเภอพราน กระต่ายในปัจจุบัน

ตำนาน “พรานกระต่าย” กระต่ายขนสีทอง จ.กำแพงเพชร 

ตำนานพรานกระต่าย

ตำนานกล่าวว่า ในพ.ศ. 1420 เมืองพราน กระต่ายได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของเมืองบางพานมี โดยมีมหาพุทธสาครเป็นกษัตริย์ ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปัจจุบันทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร เมืองบางพานเป็นเมืองที่แม่ขนาดใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในที่ราบลำน้ำใหญ่ไหลผ่านจากกำแพงเพชรไปสู่ที่จังหวัดสุโขทัย จึงเป็นเส้นทางที่ผู้คนนิยมใช้ในการคมนาคมของเมืองใหญ่ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ บ้านเรือนเรียงขนานแน่นสองฝั่งคลอง แม้ในปัจจุบันมีเมืองเก่าแก่ทรุดโทรมอยู่ในป่ารกเป็นคูเมือง แต่ก็มีหมู่บ้านในอดีตที่ยังคงมีมาถึงในปัจจุบันอยู่บ้าง เช่น วัดโคก บ้านวังไม้พาน และบ้านจำปีจำปา เป็นต้น สัญลักษณ์ของเมืองบางพานที่บ่งบอกถึงความเจริญสูงสุดก็คือการสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองสัมฤทธิ์ไว้ที่เขานางทอง ซึ่งชื่อนี้ได้มากจาก มเหสีของพระร่วง และมีถนนจากสุโขทัยผ่านเมืองพราน กระต่ายไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร เรียกว่า “ถนนพระร่วง” จากนั้นในประมาณปี พ.ศ. 1800 พระร่วงได้ขึ้นครองสุโขทัย ท่านได้มีนโยบายที่จะขยายอาณาเขตของสุโขทัยให้กว้างขึ้นเพื่อความมั่นคงของเมือง จึงคิดที่จะสร้างเมืองหน้าด่านขึ้นทุกที่ โดยได้รับสั่งให้กลุ่มนายพรานที่มีความชำนาญในการเดินป่า ออกสำรวจเส้นทางและชัยภูมิที่มีลักษณะดี กลุ่มนายพรานจึงได้กระจายกันออกสำรวจเส้นทางต่าง ๆ จนกระทั่งมาถึงบริเวณแห่งนี้นายพรานได้ตั้งหลักพักแรมที่นี่ จากนั้นก็ได้บังเอิญเห็นกระต่ายป่าขนสีเหลืองอร่ามราวกับทองคำและมีลักษณะที่งดงามมากซึ่งไม่เคยมีที่ใดมาก่อน ด้วยเหตุนี้นายพรานจึงรีบกลับไปกราบถวายบังคมทูลขอราชานุญาติจากพระร่วงเสด็จไปติดตามจับกระต่ายขนสีทองตัวนี้มาเพื่อถวายเป็นราชบรรณาการถวายแด่พระมเหสีของพระร่วง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วนายพรานจึงกลับไปติดตามกระต่ายป่าขนสีทอง ตรงบริเวณเดิมที่เคยได้พบ นายพรานได้ใช้ความพยายามอยู่หลายครั้งในการดักจับกระต่าย แต่ก็ไม่สามารถจับได้สักครั้ง ด้วยความมุมานะที่จะจับกระต่ายตัวนี้ให้ได้เพื่อนำไปถวายแด่พระมเหสีจึงได้ไปเรียกเหล่านายพรานมาช่วย แต่ก็ยังจับไม่ได้อีกจึงได้ไปเกณฑ์ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงมาตั้งหลักปักฐานเพื่อจะจับกระต่ายสีทอง ด้านกระต่ายสีทองก็หลบหนีเข้าไปในถ้ำ ทางที่จะใช้เข้าถ้ำนั้นมีขนาดเล็กมากทำให้เหล่านายพรายที่จะดักจับกระต่ายเข้าไปในถ้ำไม่ได้แม้พยายามหาทางเข้าเท่าไรก็ไม่พบ เหล่านายพราน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงจึงได้สร้างหมู่บ้านขึ้นหน้าถ้ำเพื่อเฝ้าคอยจับกระต่ายขนสีทอง ต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้ได้ขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านพราน กระต่าย” จากนั้นก็ได้เป็นชื่ออำเภอในเวลาต่อมา ในปัจจุบันถ้ำที่กระต่ายขนสีทองหนีเข้าไปหลบซ่อนตัวจากนายพรานจึงถูกเรียกว่า “ถ้ำกระต่ายทอง” และได้รับการบูรณะใหม่เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น อีกทั้งประชาชนก็เล็งเห็นความสำคัญของสถานที่นี้จึงได้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่บริเวณนี้ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน

 

สรุป 

ตำนาน พราน กระต่าย ” กระต่ายขนสีทอง จ.กำแพงเพชร คือตำนานของนายพรานที่ต้องการจะจับกระต่ายเพื่อมาถวายให้พระร่วง แต่ไม่ว่าจะตามจับอย่างไรก็ไม่สำเร็จ จนไปเกณฑ์ผู้คนมามากมายเพื่อช่วยจับ จนผู้คนเหล่านั้นได้ปักหลักปักฐานสร้างบ้านเรือนอยู่ที่นั้น ทำให้ในหลายปีต่อมาที่แห่งนั้นได้กลายเป็นหมู่และได้ตั้งชื่อว่าบ้านพรายกระต่าย จนทำให้ในปัจจุบันชื่อนี้ได้กลายมาเป็นชื่ออำเภอพราน กระต่ายในที่สุด

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ตำนาน ความเชื่อ และโชคลาภอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้