ตำนานอีสาน พระธาตุนางเพ็ญ จ.อุดรธานี

ตำนานอีสาน พระธาตุนางเพ็ญ จ.อุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นสสชถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือ วัดวาอารามต่างๆ รวมไปถึงยังมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน คนในพื้นที่นิยมไปกราบไหวของพร เรื่องราวของตำนานพระธาตุนางเพ็ญจะเป็นอย่างไร ตามไปอ่านกันได้ในบทความนี้กันเลยค่ะ

 

ข้อมูลทั่วไป

พระธาตุนางเพ็ญมีลักษณะเป็นเจดีย์ ตั้งอยู่ที่วัดเกาะแก้ว หมู่ที่15 บ้านศรีสว่างวงค์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พระธาตุ นางเพ็ญมีลักษณะเด่นในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนนิยมมาบนบานเพื่อขอลูกกับพระธาตุ อีกทั้งยังมีตำนานเล่ากันเกี่ยวกับที่มาของพระธาตุ นางเพ็ญและชื่ออำเภอเพ็ญ ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้ที่มีหน้าตางดงามที่ยอมสละชีวิตตนเองเพื่อยุติปัญหาการสู้รบกันของเจ้าเมืองต่างๆ ชาวบ้านจึงสร้างเจดีย์ครอบบ่อน้ำ เพื่อระลึกถึงความดีของนางและให้ชื่อว่า “พระธาตุ นางเพ็ญ” 

ตำนานอีสาน พระธาตุนางเพ็ญ จ.อุดรธานี

ก่อนไปกันต่อ นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ ก็มีข่าวสารอีกมากมายมานำเสนอ

ตำนานพระธาตุนางเพ็ญ

ตำนานเล่าว่า พระวรปิตตาและมเหสีจันทรา ผู้ปกครองเมืองหนองเป็ดโพธิ์เวียง ทั้งสองพระองค์ปกครองแผ่นดินโดยธรรมผู้คนอยู่ดีมีสุข แต่ยังไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาสักพระองค์ไว้สืบบัลลัง เมื่อถึงคืนวันเพ็ญพระจันทร์ทรงกล พระมเหสีจันทราได้ให้กำเนิดพระธิดา ผู้ที่มีหน้าตาน่ารักงดงามดั่งดวงจันทร์ มเหสีจึงได้ตั้งชื่อพระธิดาให้ว่า “เพ็ญ” เมื่อวันเวลาผ่านไปจนองค์หญิงเพ็ญมีพระชนม์มายุได้ 17 พรรษา ด้วยรูปร่างหน้าตาที่งดงามขององค์หญิง จึงทำให้ชายทุกคนที่ได้พบเห็นเกิดความหลงใหล กิตติศัพท์ความงดงามขององค์หญิงเพ็ญเลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศ กิตติศัพท์นี้แพร่ไปถึงเมืองทางเหนือ ซึ่งมีท้าวคำสิงห์และมเหสีเขียวค่อมเป็นผู้ปกครอง ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดพระโอรสที่มีนามว่า เจ้าราชบุตร จึงได้แต่งตั้งให้เป็นท้าวขัตติยะราช เพื่อขึ้นมาปกครองเมืองแทนพระองค์ เนื่องจากท้าวขัตติยะราชเป็นผู้ที่มีปรีชาสามารถในด้านต่างๆอีกทั้งยังมีรูปโฉมงดงาม

อีกทางด้านหนึ่งของหนองบัวลำภูมีเมืองที่ชื่อว่าเมืองภูเงิน ก็มีเจ้าชายผู้ที่มีรูปโฉมงดงามนามว่าท้าวไชยยะเสนะหรือเชียงไชยยะเสนะ อายุเพียง 23 พรรษา ก็ได้ขึ้นครองราชย์แทนพระบิดา อีกเมืองหนึ่งที่อยู่ทางตะวันออกของหนองหานคือ เมืองอินทะปัตถานคร มีผู้ปกครองเมืองคือท้าวสุริยนและมเหสีสุชาดา มีพระโอรสรูปร่างดงามไม่แพ้ใครนามว่า “เจ้าเชียงงาม” มีอายุได้ 21 พรรษา เจ้าชา เมื่อเจ้าชายทั้งสามพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ความงดงามขององค์หญิงเพ็ญจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังเมืองหนองเป็ดโพธิ์เวียงเพื่อไปสู่ขอองค์หญิงเพ็ญมาเป็นมเหสีคู่ของตน แต่ด้วยบุญกรรมที่มีร่วมกันทำให้เจ้าชายทั้งสามมาถึงเมืองหนองเป็ดโพธิ์เวียงพร้อมกัน เมื่อทั้งสามฝ่ายเผชิญหน้ากันต่างลั่นวาจาออกมาพร้อมกันว่า “หากตนทำการสู่ขอองค์หญิงเพ็ญไม่สำเร็จ ก็จะทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงเอาตัวนางมาเป็นมเหสีให้จงได้ จะไม่ยอมถอยทัพกลับไปมือเปล่าเป็นอันขาด” ด้วยเหตุนี้พระวรปิตตาและมเหสีจึงเกิดความยุ่งยากใจเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะตัดสินใจยกองค์หญิงเพ็ญให้แก่ผู้ใดก็จะก่อให้เกิดสงครามภายหลังอย่างแน่นอน พระมเหสีจึงตัดสินใจพูดออกไปว่า “เจ้าชายของเมืองใดมีอำนาจมากกว่าเราจะเลือกเจ้าชายเมืองนั้นมาเป็นราชบุตรเขยของเรา” เมื่อองค์หญิงเพ็ญได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและไม่พอใจกับวิธีการตัดสินแบบนั้นของพระมารดา เพราะวิธีนั้นสุดท้ายแล้วจะทำให้เกิดการเนืองเลือดจนทำให้ผู้คนต้องสูญเสียชีวิตมากมายเพราะนาง องค์หญิงเพ็ญจึงยอมเสียสละชีวิตของตนแต่เพียงผู้เดียว จึงขอร้องพระบิดาให้สร้างพระธาตุที่มีลักษณะเป็นเหมือนเจดีย์โดยที่ให้ภายในมีโพรงและประตูที่สามารถเปิดปิดได้ เมื่อพระธาตุสร้างเสร็จองค์หญิงเพ็ญก็ได้เข้าไปอยู่เพื่อบำเพ็ญภาวนาในพระธาตุ 7 วัน 7 คืน โดยเตรียมข้าวปลาอาหารเข้าไปด้วย และได้ฝากคำไปบอกเจ้าชายทั้งสามว่า หากไม่ยอมยกทัพกลับก็จะไม่ยอมออกมา แต่ด้วยที่ดั้นด้นมาไกลจึงอยากเห็นหน้านางเพ็ญสักครั้ง เจ้าชายทั้งสามพระองค์จึงพยายามทุกวิถีทางให้นางออกมาจากพระธาตุแต่ก็ไม่สำเร็จ องค์หญิงเพ็ญรู้สึกไม่สบายใจที่ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อน จึงแอบออกมากราบทูลพระบิดาสั่งให้ก่ออิฐปิดประตูทางเข้าออกพระธาตุอย่างถาวร นับแต่นั้นมานางก็ไม่ได้ออกมาจากพระธาตุนั้นอีกเลย และองค์หญิงก็ได้สิ้นพระชนม์ลง เจ้าชายทั้งสามที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์จึงจำยอมก็ต้องเดินทางกลับยังนครของตน แต่ระหว่างทางเกิดเหตุกับเจ้าชายทั้งสามต้องสิ้นพระชนม์ลงระหว่างการเดินทาง 

แต่บางตำนานก็เล่าว่า องค์หญิงเพ็ญทรงสละชีวิตของตนเองเพื่อยุติสงครามโดยการกระโดดบ่อน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย พระบิดามารดาและชาวเมืองที่ต่างก็เห็นใจองค์หญิง จึงได้สร้างพระธาตุมาครอบบ่อนั้นไว้ และตั้งชื่อให้ว่า “พระธาตุ นางเพ็ญ” ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเมืองเพ็ญ เมื่อปีพ.ศ. 2450 เมืองเพ็ญได้เปลี่ยนเป็น อำเภอเพ็ญ มีพระยาอนุชาติวุฒิคุณเป็นนายอำเภอคนแรก

 

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเมืองอุดรธานี 41 กิโลเมตร โดยใช้ ถนน ศุภกิจจรรยา ไปทาง ถนน เพาะนิยมมุ่งไปตำบลบ้านเลื่อม  ระยะทาง 2 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนหมายเลข 2 และ อด.1080 ไปทาง ซอย วุฒาธิคุณ 12 มุ่งไปตำบลเพ็ญ ระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร ตาม ซอย วุฒาธิคุณ 12 ไปยังวัดเกาะแก้ว พระธาตุ นางเพ็ญ ประมาณ 240 เมตรก็จะถึงที่หมาย

 

สรุป 

ตำนานอีสาน พระธาตุ นางเพ็ญ จ.อุดรธานี เป็นเรื่องราวขององค์หญิงเพ็ญแห่งเมืองหนองเป็ดโพธิ์เวียง ผู้ที่มีหน้าตางดงามจนเป็นที่หมายปองของเจ้าชายทั้งสาม ทำให้เกิดเป็นสงครามการแย่งชิงตัวขององค์หญิงเพื่อให้ได้นางมาเป็นมเหสี องค์หญิงเพ็ญจึงจำยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อยุติการนองเลือดในครั้ง ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้ครอบครองทั้งตัวและหัวใจขององค์หญิงเลยสักคน

ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้