ความเชื่อเรื่อง ศาลพระภูมิเจ้าที่

ความเชื่อเรื่อง ศาลพระภูมิเจ้าที่

การตั้งศาลพระภูมิเป็นความเชื่อของคนไทยที่มีกันมานาน ความเชื่อเกี่ยวกับ พระภูมิ ที่หมายถึงวิญญาณ หรือสัมภเวสีที่ ดูแลรักษาที่ดินของผู้ที่อยู่อาศัย ปลูกบ้าน สร้างอาคาร และสร้างสำนักงาน วันนี้เราได้นำความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับ ศาลพระภูมิเจ้าที่ มาไว้ในบทความนี้แล้วครับ

เว็บอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับโชคลาภที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นงน้อย.com

ความเชื่อศาลพระภูมิเจ้าที่

คนไทยมีความเชื่อที่ผูกกับการปลูกบ้านมาตั้งแต่โบราณ เมื่อสร้างบ้านเสร็จต้องเชิญพราหมณ์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านการตั้งศาลมาเชิญเทพ ให้มาสถิตที่ศาลพระภูมิ เพื่อขอพรบันดาลให้เกิดโชคลาภ และความสุขแก่ผู้ที่อยู่อาศัย โดยตำนานของศาลพระภูมิ เล่าถึงกษัตริย์ท้าวทศราช ที่มีพระมเหสีชื่อพระนางสันทาทุกข์ ครอบครองกรุงพลี และได้มีโอรส 9 พระองค์ แต่ละพระองค์ก็ล้วนแต่มีความสามารถ จึงส่งไปรักษาถิ่นฐานต่างๆ ดังนี้

 1. พระคนธรรพ์ ถูกส่งเพื่อไปรักษาเรือนหอของบ่าวสาว
 2. พระชัยมงคล ถูกส่งไปเพื่อรักษาบ้านเรือน ร้านค้า และโรงหอค้าต่างๆ
 3. พระชัยศพณ์ ถูกส่งให้ไปรักษายุ้งฉางข้าว และเสบียงคลังต่างๆ
 4. พระเทเพน ถูกส่งให้ไปรักษาคอกสัตว์ โรงช้างม้า คอกวัว และคอกควาย
 5. พระเทวเถร ถูกส่งเพื่อไปรักษาอาราม วัด วิหาร และปูชนียสถานต่างๆ
 6. พระทาษธารา ถูกส่งให้ไปรักษา ห้วย หนอง คลอง บึง และแม่น้ำต่างๆ
 7. พระนครราช ถูกส่งให้ไปรักษาประตูเมือง ป้อมเมือง และค่าย
 8. พระธรรมิกราช ถูกส่งให้ไปรักษาอุทยาน และสวนพืชพันธุ์ผลไม้
 9. พระธรรมโหรา ถูกส่งให้ไปรักษาไร่ นา ทุ่ง ลาน และป่าเขา

วิธีการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

การทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่นั้น จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งไม่รวมการเตรียมการที่ใช้เวลาล่วงหน้าประมาณ 1 วัน หลังจากได้ฤกษ์แล้วก็ต้องขุดหลุมเตรียมลงเสา และทำพิธีอัญเชิญเจว็ดขึ้นศาล ดังวิธีต่อไปนี้

1. ดูฤกษ์ยาม

พราหมณ์หรือผู้ตั้งศาลจะดูฤกษ์ยาม และวันตั้งศาลให้ โดยในแต่ละเดือน จะมีฤกษ์และวันห้ามตั้งศาล ที่จะไม่เหมือนกัน

2. ขุดหลุมเตรียมเสา 

ก่อนตั้งศาลต้องขุดหลุมเตรียมศาล โดยผู้ทำพิธีจะแจ้งว่าให้ขุดตรงไหน ลงฐานศาลพระภูมิทิศไหน และตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดในช่วงเย็น เพื่อให้วันต่อมาทำพิธีตั้งศาลพระภูมิได้ตามฤกษ์

3. ตั้งเครื่องสังเวย 

เตรียมเครื่องสังเวย ตั้งโต๊ะบูชาไว้ตามความเชื่อ โดยที่ปูผ้าขาว ตามด้วยตั้งเครื่องสังเวย เตรียมธูปเทียน ผ้าแพร 3 สี สำหรับตาดเสา

4. เชิญเจว็ดขึ้นมาที่ศาล 

เมื่อถึงฤกษ์ที่จะเทปูน ให้เชิญตัวแทนพระภูมิเจ้าที่ เรียกว่า เจว็ด เป็นรูปเทวดายืนด้วยไม้ อยู่ในรูปพัทธสีมา อันเป็นตัวแทนของพระภูมิเจ้าที่ เชิญเจว็ดขึ้นศาล ไหว้เทวดา และออกชื่อพระภูมิเจ้าที่ ผู้ตั้งศาลประนมมือกล่าวคาถาตามพราหมณ์หรือผู้ตั้งศาล

5. ตักเครื่องสังเวยใส่กระทง 

หลังจากเชิญเจว็ดขึ้นศาลแล้ว เมื่อขอพรอะไรเสร็จแล้ว ก็นำเครื่องสังเวยใส่กระทง นำไปตั้งไว้บนที่ดินศาล แล้วจึงนำผ้าแพร 3 สีผูกที่เสาพระภูมิเจ้าที่เป็นอันเสร็จพิธี

ความเชื่อเรื่อง ศาลพระภูมิเจ้าที่ - ล็อตโต้สด59

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมินั้น พราหมณ์หรือผู้ตั้งศาลจะเป็นคนดูฤกษ์ยาม และทิศทางตั้งศาล บนที่ดินของผู้อยู่อาศัย ดูทิศทางที่ควรหันหน้าศาลไป โดยฤกษ์ในการทำพิธียกศาลพระภูมินั้น จะมี 4 ฤกษ์ดี ดังต่อไปนี้

 1. ภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์ของพระภูมิผู้รักษาแผ่นดิน ฤกษ์ที่เหมาะสมคือ 4, 13 และ 22
 2. เทวีฤกษ์ เป็นฤกษ์นางพญา เสน่ห์นิยม ฤกษ์ที่เหมาะสมคือ 6, 15 และ 24
 3. มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์คหบดี ผู้มีผู้มั่งคั่ง คือฤกษ์ที่เหมาะสมคือ 2, 11, 20
 4. ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ และสูงส่ง คือฤกษ์ที่เหมาะสมคือ 8, 17 และ 26

 

สรุป 

ความเชื่อเรื่อง ศาลพระภูมิ เจ้าที่ เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแล้ว ท่านใดที่กำลังจะสร้างบ้าน หรืออาคารต่างๆ และอยากรู้ว่าการตั้งศาลควรทำอย่างไร ก็สามารถนำข้อมูลจากบทความนี้ไปลองใช้กันได้ สุดท้ายนี้ ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ก็เปรียบเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยของเรา จึงควรที่จะหมั่นดูแลรักษาทำความสะอาด ไม่ปล่อยให้ชำรุดแตกหัก หรือเก่าเสื่อมโทรม เพราะเป็นการสะท้อนความไม่มงคลที่อาจจะเกิดในบ้านได้ด้วยครับ

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้