ความเชื่อเรื่อง “นอนในโลง”

ความเชื่อเรื่อง “นอนในโลง แก้เคล็ด เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนดวงชะตานั้น จริงหรือไม่ ช่วยได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามได้จากบทความครับ

ก่อนจะไปเนื้อหาอื่นในบทความนี้ คุณรู้หรือไม่ นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอท่านอยู่

นอนในโลงศพ แก้เคล็ด จริงรึเปล่า?

การนอนในโลงศพ เป็นความเชื่อของคนส่วนมาก ว่าการนอน ในโลงศพจะช่วยแก้เคล็ด ต่อชะตา และช่วยให้พ้นเคราะห์ มีมานานแล้วและไม่ใช่แค่เพียงชาวไทยเท่านั้น แต่ความเชื่อเรื่องการนอน ในโลงศพ เพื่อแก้เคล็ด ต่อชะตานั้นเป็นพิธีกรรมที่กระจายอยู่ในวัฒนธรรมของชาวเอเชียมาช้านาน ในหมู่ชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย ชาวทิเบต หรือ ชาวจีน โดยรูปแบบในส่วนของพิธีกรรมนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามแต่วัฒนธรรมของชาตินั้นๆเช่น วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนไทยเชื้อสายจีนเรียกพิธีกรรมการต่อชะตานี้ว่า “พิธีแซกี” คือการสร้างสุสานที่เอาไว้ใช้ในการฝังหลอก โดยที่เจ้าของหลุมศพนั้นยังไม่ตาย แต่ให้นำหุ่นหรือสิ่งของต่างๆที่แทนตัวของเจ้าของสุสานนั้น ไปฝังไว้ในสุสานแทนตนเอง เพื่อแก้เคล็ดว่า คนนี้ได้ตายไปแล้วพ้นจากความทุกข์ความโศกแล้วนั่นเอง

ความเชื่อเรื่อง “นอนในโลง” - ล็อตโต้สด59

วิธีการนอน ในโลงศพ ต่อชะตา

วิธีการแก้เคล็ด ต่อดวงชะตา นั้นมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ส่วนมากวัดต่างๆจะจัดพิธีนี้ขึ้นมา โดยให้ผู้ที่จะต่อชะตานั้นลงไปนอน ในโลงศพ หันหัวไปทิศตะวันตกก่อนแล้วนิมนต์พระสวดบังสุกุลตาย เพื่อทำตามความเชื่อว่าบุคลนี้ได้ตายไปแล้ว  แล้วค่อยหันมาทางทิศตะวันตกอีกครั้งพระสงฆ์จะสวดบังสุกุลเป็นถือเป็นการเกิดใหม่หมดทุกข์หมดโศกแล้ว พร้อมกับ ให้ศีลให้พร การนิมนต์พระมาสวดบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายนั้น จะนิมนต์เลขคู่ ซึ่งนิยมสุดคือ 4 รูป หลังจากที่เสร็จพิธีกรรมแล้ว ทางพระสงฆ์และทางวัดจะนำโลงศพใบนั้นไปทำพิธีฌาปณกิจตามประเพณีตามความเชื่อว่าสิ่งไม่ดีต่างๆ ความชั่วร้ายจะมอดไหม้ไปกับกองไฟ  

การนอนโลงศพในทางพระพุทธศาสนา

ในทางของพระพุทธศาสนานั้น การนอน นโลงศพเพื่อต่อชะตา แก้เคล็ดนั้น อาจจะเป็นเพียงกุศโลบาย ที่คนในสมัยก่อนสร้างขึ้นเพราะพุทธศาสนานั้นสอนว่า มนุษย์เราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้ว เกิดเป็นคนบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างแตกต่างกันไปตามแต่กรรมของคนนั้นๆ การนอนโลงศพนั้นเพื่อเป็นการระลึกว่าความตายนั้นอยู่ใกล้ตัวเราในทุกขณะจิตในทุกช่วงของชีวิต เพื่อให้เห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อที่ตัวเราทุกคนจะมีมีสติในทุกขณะจิต ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายสังขารแห่งตน เพื่อค่อยๆละกิเลสแล้วแสวงหาความสุขแห่งพระนิพพานตามลำดับขั้น การที่ท่านได้ไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา หรือไปงานศพนั้นยังช่วยให้ให้เห็นความตายและสัจจธรรมในชีวิตอีกว่า ไม่ว่าตัวท่านจะมีทรัพย์สินมากมายเพียงใด เวลาที่ท่านตายไป แม้แต่เงินบาทเดียวในปากของท่านท่านก็เอาไปไม่ได้ ท่านเอาไปได้เพียงคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษที่ตัวท่านได้ปฏิบัติขณะมีชีวิตแค่นั้นเอง

การนอน ในโลงศพ เพื่อ แก้เคล็ดต่อชะตา เป็นเพียงความเชื่อ

การนอน ในโลงศพ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ต่อดวงชะตา เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคลเท่านั้น แต่หากท่านทำแล้วสบายใจ ท่านเองก็ควรจะทำเพื่อที่จิตใจของตัวท่านเองจะได้สบายใจและจิตใจผ่องใสขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยว โชคลาภ ให้ท่านได้อ่าน